LORRENDRAAIERS 45 beslag genomen schip, 1682; Generaale index op de registers der resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, 21 september, 14 december 1680, 15 en 22 maart, 24 augustus 1681, 17 april 1682 en 9 september 1684; Jones, Brandenburg Sources220. 86 R. Schück, Brandenburg-Preussens Kolonial-Politiek unter dem Grossen Kurfürsten und seinen Nachfolgern (1647-1721, Leipzig 1889, deel I, 139-149; Brandenburg-Preussen auf der Westküste von Afrika 1681-1721. Herausgegeben vom Grotëen Generalstabe Abteilung für Kriegsgeschichte. Berlin 1885, 101-102. 87 NA, SG 5770, Bewindhebbers kamer Zeeland aan Staten-Generaal, 26 augustus 1681; Notariële akte van Jacob Boagert, waarin deze verklaart niet op Afrika te varen; Brief van de keurvorst van Brandenburg aan Staten-Generaal, 5 maart 1681. Daarin verklaart de vorst dat de bemanning van de schepen in zijn dienst zijn genomen. 88 Jones, Brandenburg Sources, 57-58. 89 R. Schück, Brandenburg-Preussens, deel 1, 139-149 en 208, deel II, 126-129; Jones, Brandenburg Sources, 284-285; K. Petsch, Seefabrt fir Brandenburg-Preussen, 1650- 1815: Geschichte der Seegefechte iiberseeiscben Niederlassungcn und staatlichen HandclskompanienOsnabrück 1986, 47. Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 182-191. 90 R. Hapke, 'Benjamin Raule und seine Handlungsbücher', Economisch Historisch Jaarboek 9 (1923), 219; Th. Monod, L'ile d'Arguin (Mauritanië), essai historique. Lisboa 1983, 87. 91 J.M. Postma, 'A Reassessement of the Dutch Atlantic Slave Trade'. In: Riches fiom Atlantic Commerce. Leiden 2003, 124. 92 C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in The Guianas 1680-1791Assen 1985, 417. 93 Met dank aan Peter Poortvliet en Johan Francke voor het beschikbaar stellen van niet gepubliceerd onderzoeksmateriaal. 94 R. Law, The English in West Afica, 1685-1688. The Local Correspondence of the Royal Af icon Company of England, 1681-1699. Oxford 2001, deel 2, no. 829 en 956. 95 Law, The English in West Afica, deel 2, no. 234, 259 en 285. 96 Binder, 'Die Goldeinfuhr von der Goldküste in die Vereinigten Provinzen', 142. 97 NA, AA 2509, Isaak Hurgronje, 28 mei 1685; Jacob Lambregtsen, 16 juni 1685; Pieter Bundervoet, 16 juni 1685 en 11 maart 1686; Josias de Bout, 18 juni 1685 en 23 sep tember 1686; Daniel Gatou, 25 juni 1685 en 31 juli 1686; Bartolemeus de Ruijter, 30 juni 1685 en 8 juli 1686; Nicolaas van Hoorn, 15 augustus, 17 september 1685 en 25 maart 1686; Gillis Thijsen, 27 augustus 1685 en 8 juli 1686; Isaak Hurgronje 14 november 1685 en 4 december 1686; Leendert van Sonsbeeck, 26 november 1685; Jan de Moor, 31 december 1685; Pieter Cammers, 1 mei 1686; Bastiaan van Pantegem, 8 april 1686 en 25 december 1686; Cornelis Zachariasen, 5 juni 1686; Steven Phenix, 16 september 1686; Christiaen Royaert, 20 november 1686. 98 De gegevens, afkomstig uit de admiraliteitsarchieven en daaraan gekoppelde uitredin gen van schepen, zijn niet in de bijlage opgenomen. Tenzij uit andere bronnen aanvul lend bewijs werd geleverd waarmee de smokkelhandel werd aangetoond. 99 E. Donnan, Documents illustrative of the History of the Slave Trade to America, New York 1969, herdruk van de originele uitgave van 1930-35. Deel I, 395. De Engelse schipper Thomas Philips van de Hannibal, berichtte in 1694 dat 'a dozen Dutch interlopers at this time trading upon the coast, notwithstanding all the Dutch are prohibited that trade'. 100 Zie bijlage. 101 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, bijlage 1. 102 Amsterdamsche Courant6 december 1695; Opregte Leydse Courant4 november 1697. 103 Grein of mallegueta-peper ontleende haar naam aan de (korrel) vorm. 104 NA, NBKG 248, Processtukken Wakende Crane, 1699.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 47