Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ruud Paesie Lorrendraaiers, enterlopers en octrooidieven De Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika tijdens het zeventiende- eeuwse handelsmonopolie van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1700 Jan Patmentier Zeeuwse slaven- en Guineahandel in Noord-Zuid perspectief tijdens de zeventiende en vroege achttiende eeuw 61 L.J. Joosse Zeeuwse predikanten en hun visie op slavernij en slavenhandel, 1640-1740 77 Sandrine DeWilde Europese visies op West-Afrikanen tijdens de zeventiende en de achttiende eeuw 99 W.W. Mijnhardt David Henri Gallandat en zijn "Noodige Onderrichtingen" 115 5 Jaarverslagen 2004 161

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 5