72 ZEEUWSE SLAVEN- EN GUINEAHANDEL dat hij een gevierd kaperkapitein was en vaak in dienst werkte van Hermanus van de Putte. In september 1718 reisde Woelaert(s) naar Middelburg om samen met Van de Putte het 'cargasoen aan te kopen.6" Bij de samenstelling van de beman ning ontdekten we hetzelfde patroon als bij de uitredingen van Jan de Schonamille: bijna een volledig Vlaamse bemanning, maar het vitale commercië le luik werd toevertrouwd aan een ervaren Zeeuwse kracht. Voor deze expeditie engageerde Woelaert(s) als eerste stuurman en supercargo de Vlissinger Jacob Bockhoorn.70 Deze drie geschetste 'Oostendse' Guineareizen liepen telkens faliekant af. De beide schepen met de naam Marquis de Prié werden naar Elmina opgebracht door een WIC-kruiser en de Marquis de Campo werd overmeesterd door piraten aan de Ivoorkust.-1 Besluit Het Zeeuws-Vlaamse of Zuid-Nederlandse netwerk met connecties in Vlissingen en Middelburg functioneerde optimaal om private expedities te organiseren naar West-Afrika tijdens de late zeventiende en vroege achttiende eeuw. De geschetste voorbeelden zijn vermoedelijk maar een fractie van de globale trafiek naar de Guinese kusten, waarin Zuid-Nederlanders met Zeeuwen nauw samenwerkten. Wanneer we verder in de tijd teruggaan constateren we dat de Zuid-Nederlandse migranten regelmatig als initiatiefnemers optraden, en de band met Antwerpen gedurende de vroege zeventiende eeuw nog sterk aanwezig was. Opvallend was het ontbreken van uitgebreide slavenhandel in deze ondernemin gen. Het beperkte kapitaal en de hoge risicofactor bleken bepalend voor deze ondernemers om te kiezen voor goud, ivoor en 'greyn

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 74