ZEEUWSE SLAVEN- EN GU1NEAHANDEL 75 ge Ia, pp. 34-35 en 167-168. 44 NEHA Bijzondere Collecties Veile nrs. 2.4.80.1 2. 45 Idem, nrs. 2.4.80. 2 3. 46 Idem, nr. 2.4.80.9. 47 Deze episode wordt uitvoerig behandeld in Jan Parmentier, 'The Ostend Guinea-Trade, 1718-1720', International Journal of Maritime History-, II, No. 1 (June 1990), pp. 175- 206. Wij beperken ons in deze bijdrage tot de Zeeuws-Vlaamse samenwerking om drie expedities naar Guinea te organiseren. 48 Jan Parmentier, Oostende C°. Het verbaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735 (Gent 2002), pp. 4-17. 49 SAB Oud Archief, reeks 300 Kamer van Koophandel, Resolutiën 1713-1722. 50 Henk den Heijer, 'Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika (1674-1730)', Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 16 (1997), nr. 2, pp. 141-159. 51 ARB (Algemeen Rijksarchief Brussel) Admiraliteit nr. 974. 52 SAA IB nr. 1684. 53 Een schets van de kleurrijke figuur Cloots is te vinden in K. Degryse, 'De Oostendse compagnie als horzel voor de Nederlandse handel (1722-1731)', Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jg. 3 (1984), 2, pp. 89-92; SAA IB nrs. 1684-1689 en Jan Parmentier, Oostende Co.p. 15. 54 Over de commerciële loopbanen van Jan de Schonamille en Pieter Frangois Woelaert(s) zie Jan Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse koop lieden, reders en ondernemers actiefin de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18Jt" eeuw (Oostende 2004), pp. 142-143 en pp. 407-408. 55 NADH (Nationaal Archief Den Haag) NBKG (Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea) nr. 263, processtukken Elmina, 1718-1720. 56 Na de spectaculaire daling van de aandelenkoersen op de Londense beurs in 1720 wist Lambert zich te handhaven in de internationale handel P.G.M. Dickson, The Financial Revolution in England. A study in the development of public credit 1688-1756 (New York 1967) pp. 112-114 189 en John Carswell, The South Sea Bubble (London 1960), pp. 226-227 252). 57 ARB Admiraliteit nr. 974 en NADH NBKG nr. 263, processtukken Elmina, 1718- 1720. 58 ARB Raad van Financiën nr. 8603, 27/8/1718. 59 ARB Admiraliteit nr. 646. 60 NADH fonds Isaak van Hoornbeek, nr. 357, 29/6/1718. 61 RAB Notariaat Oostende, depot 1940, boek 21, akten 14 en 28 (16/2 22/5/1720). 62 SAA IB nr. 1684, 6/3/1719. 63 NADH NBKG nr. 86, dagjournaal Elmina, 21/6 6/7/1719. 64 Jacomo de Pret en Franciscus Fraula investeerden respectievelijk 3000 fl. en 2000 fl. (SAA IB nr. 1686, 29/8/1721). 65 RAB Notariaat Oostende, depot 1941, boek 12, akte 23 (2/2/1719). 66 M. van der Bijl, Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de poli tieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981 pp. 39, 213 en 219. 67 Hermanus van de Putte was veruit de belangrijkste reder en boekhouder in de Zeeuwse kaapvaart tijdens de vroege achttiende eeuw. Zijn kapiteins brachten liefst 234 prijzen op tijdens de Spaanse Successieoorlog (J. Th. H. Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaap vaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713 (Middelburg 1986), p. 146). 68 W. S. Unger, 'Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, dl. II', Economisch-Historisch Jaarboek, 28 (1958-60), p. 4. 69 SAA IB nr. 1684, 30/9/1718. 70 NADH NBKG nr. 263, processtukken Elmina, 1718-1720. 71 Jan Parmentier, 'The Ostend Guinea-Trade...', pp. 189-199.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 77