Lorrendraaiers, enterlopers en octrooidieven De Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika tijdens het zeventiende-eeuwse handelsmonopolie van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1700 Ruud Paesie

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 7