158 BEZIT VAN HEERLIJKHEDEN den daaraan in 1675 nog de bepaling toe dat ook een broer van de schout geen sche pen mocht zijn. Deductie en adstructive memorie36. 25 Deductie en adstructive memorie, 36. 26 Rijpperda WIerdsma, Politie en justitie, 217. Zie voor het bestuur van de heerlijkheden ook: Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, 38. 27 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschrijving van Staats- Vlaanderen, Amsterdam 1751, 99-100. 28 Deductie en adstructive memorie, 35. 29 Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, 41. 30 Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 228-232. Koeken, Van stads- en plattelandsbe stuur naar gemeentebestuur, 42. 31 ZA, Archieven van Popkensburg en Sint Laurens, inv.nr. 58: 'Waerschouwinge' door Jacob van Citters, z.d. Van Citters' echtgenote Anna Sara Boudaen verwierf de heer lijkheid in 1762. Na haar dood in 1781 ging de heerlijkheid over op Van Citters. Hij overleed in 1792. De rundveepest trof Zeeland vanaf 1771. 32 Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, 43. 33 ZA, Archief ambachtsheerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 16: opgave der ambachtsheerlijke rechten van Bruinisse, 1795. 34 ZA, Archief ambachtsheerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 16: opgave der ambachtsheerlijke rechten van Bruinisse, 1795- 35 Deductie en adstructive memorie, 48. 36 ZA, Archieven van Popkensburg en Sint Laurens, inv.nr. 58: 'Waarschouwinge' door Johan Boudaen Courten, z.d. 37 ZA, Familiearchief Schorer, inv.nrs. 741-742; F.P. Polderdijk, 'De houtzaagmolens bij Nieuwland (1632) 1722-1902; bijdrage tot de geschiedenis der houtzaag-industrie in Zeeland', Archief, vroegere en latere medecleelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1936, 60. Radermacher had bij de oprichting van de vennootschap in 1723 1/16 aan deel. 38 ZA, Archief ambachtsheerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 34: stukken betreffende roof van strandgoederen, 1778 en inv.nr. 35-36: stukken betreffende de mosselvangst, 1707- 1790. 39 Nederlandsche Jaerboeken 17, tweede stuk, Amsterdam 1763, 546-547. 40 ZA, Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1960, nr. 17, inv.nr. 454: uit treksels uit het resolutieboek van de baronie en vrije heerlijkheid Sint Jansteen en Glossenberge betreffende de intrede van Johanna Steengracht, vrouw van mr Jacob Wouters, als baronesse en vrijvrouwe van Sint Jansteen, 1715- 41 ZA, Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1960, nr. 17, inv.nr. 454: uit treksels uit het resolutieboek van de baronie en vrije heerlijkheid Sint Jansteen en Glossenberge betreffende de intrede van Johanna Steengracht, vrouw van mr Jacob Wouters, als baronesse en vrijvrouwe van Sint Jansteen, 1715- 42 Nederlandsche Jaerboeken 12, Amsterdam 1758, 597-600. Ook zijn er verslagen van der gelijke gebeurtenissen in Domburg en Westkapelle. 43 Delahaye, Vossemeer, 49. 44 Baart, Westkapelle, 74 (naar een aantekening van Kesteloo). 45 H.M. Kesteloo, Wandelingen door de voormalige smalstad Domburg, Middelburg 1871, 87. 46 Baart, Westkapelle, 80. 47 H. Simmelink en H. Uil, 'Susanna Maria Lonque (1699-1752); ambachtsvrouwe van Ooster- en Sirjansland', Kroniek van het land van de zeemeermin 25 (2000), 59-61. 48 Dat dit aspect van groot belang was voor patricische families in de zeventiende en acht tiende eeuw blijkt onder meer uit de studie over de Hollandse familie Teding van Berkhout: C. Schmidt, Om de eer van de familie; het geslacht Teding van Berkhout, 1500- 1950, een sociologische benadering, Amsterdam 1986.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 160