180 JAARVERSLAGEN 2005 de collectie verstrekt. Vooral de werkzaamheden ten behoeve van een eventuele plaatsing van delen van de genootschapscollectie onder de WBC namen veel tijd in beslag. Aan de vraag van de WBC-commissie om een selectie van vijftig repre sentatieve objecten uit de in 1882 ingerichte Ouderwetsche Kamer en uit de acht- tiende-eeuwse rariteitencollectie bleek lastig te voldoen. Diepgaand onderzoek in de genootschapsarchieven leidde tot het terugvinden van een groot deel van de objecten die tussen 1882 en 1888 in de Ouderwetsche Kamer een plaats hadden gevonden. Voor het rariteitenkabinet gold hetzelfde. Aan de hand van de lijsten van aanwinsten en de rekeningen van het Genootschap werd de collectie stap voor stap gereconstrueerd. De pogingen op basis van de oude beschrijvingen voorwer pen te identificeren leverden resultaat op. Het ligt in het voornemen de bevindin gen in het voorjaar van 2006 aan de commissie te presenteren. Munten en Penningen Bij ontstentenis van een vaste conservator werd dit conservatorschap door mevrouw drs. C.E. Heyning waargenomen. In het verslagjaar werd de inventari satie van de penningencollectie met name de collectie zeventiende-eeuwse histo riepenningen tezamen met de registrator van het Zeeuws Museum voortgezet. Van de heer J.A. Rentmeester ontving het Genootschap een plaquette ten geschen ke, in 1954 uitgereikt aan P. Rentmeester, lid van de schutterij Willem Teil in Ovezande wegens het behalen van het Europees kampioenschap handboogschie- ten op 28 augustus. Historisch-topografische atlas Zelandia Illustmta De conservatoren drs. I.H. Vogel-Wessels Boer en drs. P.J. Smallegange berichten als volgt: De Beheerscommissie Zelandia Illustrata bestaande uit mevrouw drs. I.H. Vogel- Wessels Boer en de heer drs. J.P. Smallegange, conservatoren van de Zelandia Illustrata, en de heren drs. A.C. Meijer en B. Wennekes namens het Zeeuws Archief kwam twee keer bijeen. De werkzaamheden van het digitaal fotograferen van de Zelandia en het invoeren in Atlantis werden voortgezet. Alle prentbrief kaarten uit de Zelandia zijn inmiddels op het internet te bekijken. Ook het nazien van de reserve-exemplaren van de Zelandia werd vervolgd. In de Genootschaps agenda 2006 werden 54 foto's van prenten uit de Zelandia opgenomen. Kaarten, tekeningen, gravures en foto's uit de Zelandia werden uitgeleend ten behoeve van zes tentoonstellingen, te weten: Geboeid door het Slavernijverleden (Zeeuws Archief); Antoine Mes, schilder en monumentaal kunstenaar (Museum Marie Tak van Poortvliet, Domburg); Kastelen op Schouwen-Duiveland (Museum de Burghse school, Burgh), Uit as herrezen (Hof onder de Toren, Middelburg), Slavernij verleden (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg) en Zeeuwse Maritieme Affiches (Maritiem MuZEEum, Vlissingen). Ten behoeve van derden werden in 2005 167 fotoafdrukken of foto-cd's geleverd. Reproducties uit de Zelandia werden gebruikt voor artikelen in: de PZCNehalenniaZeeland Archief, de Wetehet Bulletin Stichting Oude Zeeuwse KerkenDen SpiegelZeeland van toen nu. Omroep Zeeland (portretten van Van Citters), een proefschrift over classi cal typen tussen idee en werkelijkheid, de Beeldenaar en P. Brusse en W. van den Broeke, Provincie in clc periferie: De economische geschiedenis van Zeeland.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 182