191 De auteurs Dr. Paul Brusse (1957) werkt bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit van Utrecht. Hij heeft samen met Willem van den Broeke een boek geschreven over de economische geschiedenis van Zeeland (2005). Momenteel werkt hij onder meer aan een boek over de economische geschiedenis van West-Brabant 1850-2000, dat in het voorjaar van 2008 zal ver schijnen, en aan het onderzoek naar ontstedelijking in Zeeland in de achttiende en negentiende eeuw. Dr. Piet van Cruyningen (1958) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is werkzaam bij de Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis van Wageningen Universiteit, waar hij in 2000 promoveerde op het proefschrift Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws- Vlaanderen 1650- 1850. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van landbouw en platteland in Nederland van de late Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Dr. Jeanine Dekker (1965) studeerde sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant en promoveerde aldaar in 1996 op een proefschrift over de zuivelcoöperaties op de Brabantse en Limburgse zandgronden. Momenteel werkt zij als postdoc onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de politieke ver houdingen op het platteland in Zeeland in de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw. Prof. dr. Willem Frijhoff (1942) is emeritus-hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij is voorzitter van de afde ling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en tevens van het NWO-themaprogramma Culturele dynamiek. Zijn onderzoek betreft vooral onderwerpen van cultuurhistorische, religiehistorische en onder- wijshistorische aard. Van zijn publicaties kunnen worden genoemd: La Société néerlandaise et ses gradués, 1575-1814. Une recherche sérielle sur le statut des intel- lectuels[Proefschrift Tilburg] Amsterdam/Maarssen 1981; Wegen van Evert Willemsz.. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647, Nijmegen 1995; Engelse vertaling Leiden/Boston 2007; en, samen met Marijke Spies, een synthese van de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw onder de titel: 1650: Bevochten eendrachtDen Haag 1999; Engelse vertaling Assen/Basingstoke 2004. Dr. Marjolein 't Hart (1955) is sinds 1990 verbonden aan de leerstoelgroep Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, de laat ste jaren als universitair hoofddocent. Zij studeerde sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbleef ook enige tijd in Ierland (Trinity College). Vervolgens werkte zij bij sociologie in Groningen, bij politicologie in Leiden, bij maatschappijgeschiedenis in Rotterdam, bij geschiede nis aan de VU, en in New York bij de afdeling Historical Studies van de New

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 193