38 BALANS TUSSEN STAD EN PLATTELAND 19 Voor een analyse van de rol van het adellijk grondbezit in de negentiende eeuw: Arno J. Mayer, The Persistance of the olcl RegimeNew York 1981 20 Antheun Janse, Ridderschap in Holland portret van een adelijke elite in de late Middeleeuwen-, Hilversum 2001; Sherrin Marshall, The Dutch gentry, family, faith and fortuneNew York 1987; Henk van Nierop, The nobility of Holland, fi'om knights to regentsCambridge 1993; H.P.H. Jansen, Hoekse en Kabeljouwse TwistenBussum 1966. 21 Henk van Nierop, 'The nobility and the revolt of the Netherlands: between church and king, and Protestantism and privileges', in: Philip Benedict e.a. (eds.), Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999, 83-98. 22 De adel is in de Nederlandse geschiedschrijving nog steeds een misdeelde categorie. De literatuur is dan ook beperkt. Zie o.a. J. Aalbers en M. Prak, De bloem der Natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1987 en een bruikbare analyse van S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers geërfden op de Veluwe, 1650-1830, Arnhem 1990. 23 Davids en Lucassen, A Miracle Mirrored, 450; H. van Nierop, 'Popular influence in politics in the Dutch Republic', in: P. Blickle, Resistance, Representation and Community Oxford 1997, 272-290. 24 Zie hierover de debatten tussen de Chicago School van Richard Park, Louis Wirth en Robert Redfield en de Duitse school van met name Max Weber, Georg Simmel en Oswald Spengler. Vgl. o.a. Richard Sennet, Classic Essays on the Culture of Cities, Englewood Cliffs 1969 en Dietmar Jazbinsek en Ralf Thies, Berlin Chicago 1914, Berlijn 1997. 25 Deze buurtorganisaties zijn nog maar partieel onderzocht. Voor een fraaie analyse zie H. Roodenburg, 'Naar een etnografie van de vroegmoderne stad: de gebuyrten in Leiden en Den Haag', in: P. Boekhorst e.a.. Cultuur en Maatschappij in Nederland 1500- 1850Meppel/Amsterdam 1992, 219-241. 26 J.C.N. Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen 1600-1980, Leiden 1990. 27 G.P. van de Ven, Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwin ning in Nederland, Utrecht 2003. 28 Voor een fraaie analyse van deze problemen in Europees vergelijkend perspectief: S.R. Epstein (ed.), Town and Country in Europe, 1300-1800, Cambridge 2001 en met name de bijdrage van Marjolein 't Hart hierin. Zie ook van haar hand, 'Rules and Repertoires' in: Michael P. Hanagan e.a. (eds.), Challenging authority, Minneapolis/London 1998, 197-212. 29 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag 2001, 43-48. 30 Arie Jan Gelderblom (red.), 'k Wil rijmen wat ik bouw. Twee eeuwen topografische poëzie, Amsterdam 1994; P.A.E van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken, Utrecht 1985; A.J. Gelderblom, Maagden en mannen in Hollands tuin: interpretatieve studies van Nederlandse letterkundeAmsterdam 1991. 31 Horatius, Liederen uit mijn landhuisvertaling Anton van Wilderode, Davidsfonds, 1988. 32 R.H. Barrow, Introduction to St. Augustine: the city of God being selections from the De Civitate Dei, London 1950. 33 Ranken streken. 34 Jacob Cats, Galathee of Herders Minnek/agt, Den Haag 1629, 167. 35 Ongepubliceerd bachelor paper Timo Bolt; W.B. de Vries, '1642: Huyghens wijdt zijn nieuwe buitengoed Hofwyck in', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993, 237-242. 36 Voor een uitvoerige analyse: A.J. Kölker, De BeemsterAlphen aan de Rijn 1981. 37 Amanda Lillie, Florentine Villas in the Fifteenth Century: an Architectural and Social History, Cambridge 2005; EW. Kent e.a. (eds.), A Florentine Patrician and his Palace, London 1981; Lise Bek, Towards paradise on Earth, Odense 1980.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 40