50 DESURBANISATIE IN NEDERLAND te ontstaan. Ik ben er daarom van overtuigd dat dit project, door de bestudering van de samenhangen op politiek, economisch en cultureel gebied, de bestaande geschiedenis scherper zal kunnen verklaren. Met het bredere vergelijkende kader erbij zal het onderzoek bovendien nieuwe gezichtspunten kunnen aandragen, mogelijk niet alleen voor de Zeeuwse of onze vaderlandse geschiedenis.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 52