JAARVERSLAGEN 2007 175 Werkgroep Muziek De algemene ledenvergadering werd op 10 oktober 2007 gehouden in collegezaal XV van de Roosevelt Academy. Bij deze gelegenheid mocht de Werkgroep Muziek als gastsprekers studenten van de Roosevelt Academy begroeten, die verslagen over hun lopende onderzoek van de Zeeuwse muziekgeschiedenis uitbrachten. Onder meer werd aandacht besteed aan Zeeuwse carillon muziek, de Goesse koorboeken, het Middelburgsch Muziekkorps en hedendaagse componisten in Zeeland. De werkgroep heeft ca. 110 leden en donateurs. Het bestuur kwam zes maal bij een ter bespreking van lopende bestuurszaken, waaronder de organisatie van con certen en andere activiteiten. De volgende activiteiten werden georganiseerd: -2 maart: Burgerzaal van het Stadhuis te Middelburg. De Iers-Oekraïnse barokvi- olist Pavlo Beznosiuk speelde een programma voor onbegeleide viool met werken van Bach, Westhoff en Berio. Hierbij vertoonde hij een ademberovende virtuo siteit welke door het publiek zichtbaar gewaardeerd werd. Pavlo Beznosiuk is wereldwijd één van de meest gevierde barokviolisten; hij werkt als solist, concert meester en muzikaal leider van bekende orkesten zoals The Academy of Ancient Music, The Hanover Band en The Orchestra of the Age of Enlightenment. Enkele toehoorders waren speciaal voor dit concert uit de regio Den Haag naar Middel burg gereisd. -14 juli: Kloveniersdoelen te Middelburg. Zoals elk jaar betoverde Bart van Oort het publiek met zijn kunst op de fortepiano. Voor de eerste keer werd dit recital in samenwerking met de Roosevelt Academy Summer School georganiseerd. -14 september: Burgerzaal van het Stadhuis te Middelburg. De Britse klavecinist Steven Devine bracht werken van ondermeer de Middelburgse componist Pieter Bustijn, Pieter Philips en Georg Friedrich Handel ten gehore. Steven Devine is directeur van de Finchcocks Collection (historische toetsinstrumenten) in Kent, docent fortepiano aan het Trinity College te Londen en dirigent van onder meer The Orchestra of the Age of Enlightenment. Het bestuur stelde het op prijs dat deze internationale coryfee aandacht schonk aan Zeeuwse muziek. Het was des te betreurenswaardig dat maar een zeer klein publiek de moeite nam om dit bijzon dere concert bij te wonen. -2 november: Koorkerk te Middelburg. Op Allerzielen was het programma In Memortam.te horen. De kern hiervan waren drie zettingen van de Anglicaanse Funeral Sentences van Morley, Purcell en Croft. De uitvoerenden waren Voices of Freedom o.l.v. Bea Zwadlo en The Roosevelt Academy Choir o.l.v. Tassilo Erhardt. Organist Leen de Broekert begeleidde niet alleen de koren, maar liet ook orgel werken rond dood en verrijzenis van o.a. Tomkins, Bach en Buxtehude horen. Werkgroep Theologie In 2007 werden drie lezingen gehouden over verschillende onderwerpen. Op 23 januari sprak prof. dr. Anton van Harskamp over het moderne Amerikaanse fun damentalisme. Van Harskamp is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Fundamentalisme komt voor in alle religies. Of het fundamentalisme nu een christelijke, islamitische of joodse kleur heeft, het is altijd een militant antwoord, gebonden aan een specifieke, nationale of regionale culturele context, op diepe religieuze sociale en politieke crises. Daarbij is het kenmerkend voor een culturele en sociale minderheid, die zich presenteert als voorhoede van het ware geloof.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 177