186 JAARVERSLAGEN 2007 Bestuur van de Werkgroep Geologie P.H. de Dreu, voorzitter A.H. Kattenwinkel, secretaris (Ramusstraat 14, 4461 CK Goes, telefoonnummer (0113) 21 61 04) F.J.J.M. Mous, penningmeester D. Louws Bestuur Werkgroep Muziek mr. C.A. Meulendijk, voorzitter drs. M.S.H. Ton-Dirksen secretariaat (De Tol 12, 4462 AZ Goes, telefoonnum mer (0113) 21 19 95) H. Harinck, penningmeester J. Vogel, conservator B. Zwadlo Bestuur Werkgroep Theologie ds. A.C. den Hollander, voorzitter dr. G.H. Buijssen, secretaris (Lodewijkstraat 3, 4461 TE Goes, telefoonnummer (0113) 22 14 06) drs. A. Molendijk, penningmeester ds. M.J. Wisse Coördi natie com m issie Verzamelingen drs. F. Van der Doe drs. M. Kleijwegt drs. I.H. Vogel-Wessels Boer drs. D. de Vries E.C. Westland Conservatoren dr. P. Scherft, honorair conservator M.E.J. Bosselaers, conservator Natuurhistorische Voorwerpen, Fossiele Botten mr. W. Dirksen, conservator Handschriften drs. E.J.M. van der Doe-van der Geest, conservator Volkenkundige Voorwerpen drs. F. van der Doe, conservator Volkenkundige Voorwerpen drs. C.E. Heyning, conservator Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen F.A.D. van Nieulande, conservator Natuurhistorische Voorwerpen drs. W. Punt, conservator Boeken drs. A.A.J. Scheffers, conservator Munten en Penningen drs. P.J. Smallegange, conservator Zelandia Illustrata G.G. Trimpe Burger-Mekking, conservator Ruilverkeer G.E.W. Visscher-Passmann, conservator Handschriften J. Vogel, conservator Muziekinstrumenten drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, conservator Zelandia Illustrata E.C. Westland, conservator Gesteenten en Mineralen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 188