EQUIPAGEMEESTERS VAN DE ADMIRALITEIT 77 Afb.2. Gezicht op de rede van Veere, 1784. Gravure K.F. Bendorp. Zeeuws Archief, coll. KZGW, Zelandia Illustrata 11-1007. ervan grote nieuwbouwplannen in Veere te koesteren. Ook de lange vredesperio- de speelde uiteraard een grote rol bij de lage activiteitsgraad op de Veerse Admiral iteitswerf. Hoewel in 1733 het schip Goes nog te water werd gelaten, was dit een van de laatste grote verwezenlijkingen van de werf. Het absolute diepte punt was de periode 1773-1781, toen er geen enkel oorlogsschip in de haven van Veere werd hersteld.9 De Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784) zorgde nog voor een korte opleving, maar was achteraf gezien niet meer dan een laatste stuiptrekking van de werf. Plannen om de werf te sluiten waren reeds gangbaar, maar konden door het stads bestuur steeds gepareerd worden met argumenten zoals de grote werkloosheid die een gedwongen sluiting met zich zou meebrengen. Ook het eerdergenoemde prestige en vooral de symbolische waarde die het sluiten van een van de oudste admiraliteitswerven van de Republiek met zich meebracht, zal de Gecommitteerde Raden zeer waarschijnlijk ook wel parten hebben gespeeld. Uiteindelijk viel, samen met de Republiek, het doek over de Veerse Admiraliteitswerf in 1795.10 Vlissingen Aanvankelijk behoorde Vlissingen tot een van de minder belangrijke steden van Zeeland. Door de verzanding van de twee belangrijkste Zeeuwse havens in de zestiende en zeventiende eeuw en de grotere populariteit van de Honte bij zee-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 79