Geld is de zenuw van de oorlog; de financiën van de Zeeuwse Admiraliteit in de achttiende eeuw (1698-1795) Wietse Veenstra

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 93