106 THEATRUM ANATOMICUM Tabel 2. Samenstelling contingent particuliere schenkers Categorie Aantal personen Percentage Cumulatief Apocheker 2 2% Arts 20 19% Chirurgijn 24 23% Familie 2 2% 46% Uitgever/Boekhandelaar 4 4% Kunstschilder 1 1% Koster 1 1% Predikant 4 4% Gerelateerd aan Magistraat 26 25% 34% Categorie niet geïdentificeerd 10 10% Onbekende schenker 11 10% 20% 105 100% 100% Tabel 3. Verdeling boeken per genre Genre Aantal Percentage Totaal Medisch/farmaceutisch 53% Geneeskunde 44 30,1% Anatomie 16 11,0% Chirurgie 11 7,5% Botanie 6 4,1% Farmacie 1 0,7% Natuurfilosofisch/mathematisch 12% Natuurfilosofie 14 9,6% Navigatie 3 2,1% Overig niet wetenschappelijk 35% Theologie 19 13,0% Kerkgeschiedenis 3 2,1% Geschiedenis 12 8,2% Klassieke oudheid 7 4,8% Landbeschrijvingen 5 3,4% Nederlandse literatuur 2 1,4% Rechten 1 0,7% Bibliografie 2 1,4% 146 100%

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 108