THEATRUM ANATOMICUM 119 predikant te Middelburg van 1646-1687, en Herman Pottey, koopman en schepen van Mid delburg. 8. Johannes Monjé (ergens in Zeeland, 1641? - Middelburg 1698) Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Utrecht 1666. Pro motie 1666 op het proefschrift De Epilepsia. Lid en medeoprichter collegium 1668. Begraven in de Nieuwe Kerk. Woonde bij overlijden in de Langeviele. Bijzonderheden: Was in 1670 samen met zijn collega Franciscus Baute (nr. 4) betrokken bij een twist rond de Middelburgse predikant Johannes Thielenus. Laatstgenoemde zou in 1686 de schoonvader worden van de latere lector anatomie Philippus Maximiliaan Helvetius. 9. Hugo van den Brande (Rotterdam, 1640 - Middelburg, 1670) Zoon van Philips van den Brande (1598-?), vroedschap van Vlissingen (1628) en raad ter admiraliteit te Rotterdam (1631) en Cathelijnken Veth (overl 1672). Leerling Latijnse School Middelburg 1653. Student te Leiden (filosofie) 1660. Promotie niet gevonden. Poorter van Middelburg 1667. Gehuwd (circa 1667) met Johanna Duvelaer, dochter van burgemeester Joos Pieters Duvelaer, waaruit twee kinderen. Gasthuisdokter 1667-1670. Lid en medeoprichter collegium 1668. Schepen 1668. Overdeken chirurgijnsgilde 1669-1670. 10. Joh[a]n Wedderburn [Wederburn, Wedderborne] (Den Bosch, 1643 - Middelburg, 1673) Zoon van Alexander Wedderburn, predikant van de Engelse gemeente te 's-Hertogenbosch. Student te Leiden 1664 en 1668. Promotie niet gevonden. Lid en medeoprichter collegium 1668. Deacon van de English Church te Middelburg 1668. Begraven in de Sint Pieters- of Oude Kerk. Woonde bij overlijden in de Korte Delft. Bijzonderheden: Een John Wedderburn (geb. Dundee 1583) was student en vriend van Galilei en studeerde medicijnen te Padua in 1609. Een Sir John Wedderburn (1599-1672) was hofarts van de Engelse koning Karei I. Een gelijknamige neef uit Schotland studeerde in 1700 medicij nen te Leiden en promoveerde in 1703 te Utrecht tot M.D. 11. Jacobus Michiels (Aardenburg, 1643 - Middelburg, 1671) Zoon van Florentius Michiels (nr. 2), eerst predikant te Aardenburg en daarna arts te Mid delburg. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Leiden 1665- Promotie 1666 op het proefschrift De Passione Cholerica. Lid en medeoprichter collegium 1668. Diaken 1668. Begraven 1671. De Zeeuwse dichter Beronicius maakte voor zijn begrafenis een lijkdicht. Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: vader Florentius Michiels, M.D. en de Leidse hoogleraar Franciscus de le Boë Sylvius. 12. Jacob de Herde (Sint-Maartensdijk, 1633 - Middelburg of Vlissingen, na 1676) Vermoedelijk zoon van Jacobus de Herde (overl. 1649) predikant te Sint-Maartensdijk van 1624-1641 en daarna te Oost-Souburg. Leerling Latijnse School te Dordrecht. Student te Utrecht 1653. Promotie 1659 op het proefschrift De Spasmo. Lid collegium circa 1669. Poorter van Middelburg 1671. Kiezer 1672; gedwongen afstand 1676. Stond in 1666 borg voor Gillis Heillinck bij zijn benoeming tot collecteur der grafelijke tol te Middelburg. De Herdes niet nader genoemde echtgenote wordt op 17 september 1689 te Vlissingen op het Oosterkerkhof begraven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 121