THEATRUM ANATOMICUM 125 Evertsen, Jacob chirurgijn stad, Gasthuis, VOC en WIC 1635 1666 Evertsen, Johannes chirurgijn stad, Oudenmannenhuis, Gasthuis en Tuchthuis; examinateur VOC en admiraliteit 1667 - 1732 Fierens, Jaques uitgever en boekdrukker - 1642 1669 Godin, Hendrik bewindhebber VOC - 1677 - Gruiwaert, Ferdinand M.D. te Middelburg tot 1666 - <1666 1701 Helvetius, Aarnout M.D.; dokter Waalse diaconie; in 1716 lector - 1711 1742 Helvetius, Josephus J. M.D. te Sluis [broer van Philippus; neef van Aarnout] - - 1719 Helvetius, M.D.; 'Anatomes en Chirurgia Lector' Philippus M. - 1686 1708 Hendricx, Cornelis chirurgijn Nederduitse armen en Gasthuis; examinateur VOC 1644 - 1672 Herde, Jacob de M.D.; lid artsencollegium 1668 - >1676 Hoekke, Hendrik van uitgever en boekdrukker - 1719 1748 Hoekke, Michiel van uitgever en boekdrukker - 1685 1701 Hoevers, Jacob chirurgijn Waalsche armen 1641 - 1667 Huybert, Pieter de secretaris van Zeeland - - 1712 Immens, David M.D. - 1686 1734 Klercq, de M.D.; lid artsencollegium [=Pieter?] 1663 1670 1698 Koeckuyt, Isaac M.D.;'Doctor der Duitse en Waalse armen' - 1694 1714 Kouwenburg, Jan chirurgijn Oudemannenhuis stad [auteur] 1693 - 1731 Krieke, Christiaan chirurgijn (1660: leerling gymnasium) van der 1673 - 1707 Lampsins, Johan raad - 1675 - Laver, Cornelis de chirurgijn Gasthuis; examinator VOC 1604 - 1666 Marinussen, Johannes chirurgijn 1663 - 1668 Michiels, Florentius M.D.; lid artsencollegium 1668 1662 1677 Michielsen, Hendrik A. - - Moens, Francois M.D. - 1639 1662 Monjé, Johan M.D.; lid artsencollegium 1668 - 1698 Nolet, Johan notaris en procureur - 1685 1699 Ossenwaarde, predikant Middelburg Cornelis - 1678 1699 Palma, Willem de la raad 1698 Peny, Jacob chirurgijn Gasthuis en Simpelhuis; examinateur Middelburgse Compagnie 1661 1676 1710 Peny, Jacobus de jonge 's lands en admiraliteits-apotheker (1697); chirurgijn armen (1706) en stad (1712) 1692 - 1715 Peny, Galenus chirurgijn 1687 - 1694 Peuije, Jacob van der M.D.; 'Doctor van de Duitse Armen en van 't Oude Mannenhuis' - 1690 1719 Plequet, Wilhelm chirurgijn 1656 - 1681 Ploug, Jacob van der predikant Aardenburg - - - Radermacher, Johan jr. baljuw - - 1704 Rapper, Johannes koster Nieuwe Kerk - 1679 1723 Reigersberg, heer van Gapinge Const, van - 1690 - Reigersberg, David van bewindhebber VOC - 1646 1678 Resen, Johan waterbaljuw Zeeland - 1651 1666

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 127