126 THEATRUM ANATOMICUM Ruyter, Jacobus de - - - Sande, Johan van de apotheker - - >1677 Sande, Reynier van de M.D. 'ter Admiraliteit en Griffier der Weeskamer'; lid artsencollegium 1674 - 1710 Sautijn, Elias M.D.; eerste stadsdokter en admiraliteit; lid artsencollegium 1678 1668 1694 Schorer, David [1670: leerling gymnasium] - 1670 1717 Schorer, Samuel kerkenraadslid - 1656 >1664 Seloover, Abraham - - 1717 Seys, Joos chirurgijn Nederduitsche armen 1642 - 1687 Smallegank, Marinus rekenmeester - 1673 - Snoeck, Hendrik chirurgijn Gasthuis en stad; examinateur VOC 1653 - 1692 Steengracht, Adriaan secretaris Admiraliteit van Zeeland - 1674 1719 Steenwyk, Johannes M.D. 'Doctor van de Duitse Armen en van 't Tuchthuis' - 1727 1769 Strate, Joris van der 1725 - - Strate, Louis van der chirurgijn stad n.v.t. - - Strik, Thomas van M.D. - - - Thibault, Hendrick rentmeester bewesten de Schelde en burgemeester - - 1667 Veesaart, Jacob chirurgijn 1660 - 1674 Vegt, Boudewyn en David van der - - 1658 Verbrugge, Johannes chirurgijn Gasthuis, Tuchthuis en Waalse armen; examinateur VOC 1654 - 1681 Veth, Adriaan raadpensionaris van Zeeland - 1658 1663 Visvliet, Egbert van apotheker - - 1740 Visvliet, Meinard van J.U.D. en M.D. Anat., Chir.en Obst. Lector - 1737 1769 Voet, Steven burgmeester en overdeken chirurgijnsgilde - 1670 1716 Voorde, Balthasar muntmeester van de - - 1669 Voorde, Cornelis M.D.; 'Anatomes en Chirurgiae Lector' van de 1668 1655 1678 Waaijer, Pieter de - - 1743? Wemme[r]s, Johannes - - 1696 Willemsen, Johan chirurgijn Simpelhuis 1657 - 1668 chirurgijnsgilde institutie magistraat Middelburg institutie 10 onbekende schenkers

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 128