162 ZELFPORTRET 'k Heb toch in m'n 'verzamelen' weer zulke echte woorden bijgevuld: pelle (zwart lijk kleed over de kist Fr. poêle séviot (zoo heet in Eikerzee de galerij in de kerk)76 smoe Zd B. lekker sappig, malsch vroone Sch. vieze stinksloot.en nog heel veel meer.7' 'k Heb nu in m'n cahier ook het ouwe koekhakken met namen en schetsjes der gebruikte bijlen. Ook kinderspelen uit m'n jeugd, die geheel of gedeeltelijk ver dwenen. Kent u de uitdrukking: Ie eit de koose van Sintelefoe Veel ete en weinig doe.78 Wat kan okker beteekenen in okkernoot.79 'k Noteerde ook iets over hagedissen (aeverdeksen op Sch[ouwen]) en over de geneeskracht van puten en zogen (keldermotten of'beddezeekers' zoo als ze op Sch. minder welluidend heeten.80 Maar waar moet ik heen. 'k Ben in geen uren met U uitgepraat. Van de Vereen, v. Dialectonderzoek kreeg ik nog niets dan een gedrukte circulaire om lid te worden. Nou, op zoo'n manier scharrel ik maar liever op m'n eigen houtje, 't Loopt anders misschien in 't perdèl (zooals ze op Sch [ouwen] zeien).81 M'n Vrouw Iaat U zeer hartelijk groeten. Ze zijn vandaag aan m'n nieuw huis begonnen: even buiten 't dorp. Dat laat ik daar zelf zetten: rustig! M'n dochter verzon er de naam voor: 'De garve', als zinnebeeld van de moeite die 't me kostte om 't te kunnen laten zetten. Oogst dus van ons beider werk. Met de beste groeten, steeds t.t. Poldermans Mei 29 Zeer geachte Vriend. Laat ik beginnen met u m'n hartelijke dank te betuigen voor de toezending van uw overdruk over de G-H-wisseling. Met groote belangstelling nam ik daarvan kennis, Ook in m'n spel v.d. Stathouwer trof ik staaltjes van die g-h moeilijkheden aan: 'ik zal u hachter in uwen necke soene' en dan: 'dat het al wel lijt, bealven liefde en noodt' en 'Alle dingen worden door de wet bepaalt, Bealven de minne'. Dat Spel? Ja, ik vertelde of schreef U, dat Mr Meerkamp me 'n jaar uitstel van opname in 't archief vroeg, daar er anderen waren, die als conditie stelden, dat hun werk nog dit jaar zou worden opgenomen. Terwille van de goede zaak berustte ik er in, hoewel noode. Zoo ge ziet, treft ge hiernevens aan een artikeltje over de slot- of verbindings n in 't Zeeuwsch. Weet ge geen tijdschrift, dat dit zou willen opnemen? Wees dan s.v.p. zoo goed het te willen opsturen. Ik hoop, dat U me deze dienst wilt bewijzen, altijd natuurlijk, als het uw goedkeuring kan wegdragen, 'k Weet niet, of er daar omtrent al? iets verscheen. Toch leek het ons (m'n dochter en mij) wel de moeite waard er een en ander over vast te leggen.82

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 164