JAARVERSLAGEN 2008 215 een lederschildpad, een spaakbeen, opperarmbeen, bekken en scheenbeen van een zeehond, vijf gehoorbeentjes van dolfijnen, twaalf gehoorbeenen (of fragmenten ervan) van walvissen en één atlasfragment van een walvis. Boeken De conservator drs. W. Punt bericht als volgt: Anders dan gedacht kon de kwantitatieve registratie van het oud-bezit van het Genootschap in de kluis van de Zeeuwse Bibliotheek niet worden afgerond. Deze wordt nog steeds voortgezet. In het zogenoemde conservatorenoverleg met verte genwoordigers van de Zeeuwse Bibliotheek werd de implementatie van de beheers overeenkomst voorlopig afgerond. Meegewerkt werd aan een tentoonstelling van kinderboeken uit de collectie Landwehr-Vogels die van november 2008 tot januari 2009 gehouden werd in de Zeeuwse Bibliotheek. Deze tentoonstelling bestond voornamelijk uit Nederlandse kinderboeken uit de negentiende met uitlopen naar de achttiende en twintigste eeuw die in geen enkele andere bibliotheek aanwezig zijn. Zoals bekend kwam de collectie Landwehr-Vogels in 2006 in het bezit van het Genootschap dat de collectie vervolgens in beheer gaf aan de Zeeuwse Biblitheek. Deze collectie wordt vanwege het unieke karakter deels, met subsidie, gerestaureerd en gedigitaliseerd. Van mevrouw C. van Jole-Roijackers te Heemstede werd met dank een tiental boe ken met betrelddng tot Zeeland uit de nalatenschap van haar vader ontvangen. Handschriften De conservatoren G.E.W. Visscher-Passmann en mr. W. Dirksen berichten als volgt: Mevrouw G.G. Trimpe Burger-Mekking en mevrouw G.E.W. Visscher-Passmann vervolgden hun werkzaamheden met het inbrengen van het oud-archief van het Genootschap in een Acces-databestand. Conservator Dirksen zette de registratie van de handschriften in de Zeeuwse bibliotheek voort. Op een tentoonstelling in de Zeeuwse Bibliotheek over de uitvinding van de verrekijker werden enkele handschriften van de collectie getoond. Het Buginees handschrift van het La Gaglio-epos, beschreven in Archief 1998, biz. XIV, trekt wereldwijde belangstelling. In 2004 werden enige afbeeldingen uit het handschrift gepubliceerd in een essaybundel verschenen ter gelegenheid van de opvoering van een muzikale bewerking van het epos in Singapore (zie Archief2005, blz. 174). In 2008 vroeg en verkreeg mevrouw Sarah Weiss, verbonden aan de Yale Univer sity, toestemming voor publicatie van een foto van een geïllustreerde bladzijde van het handschrift bij haar artikel in het tijdschrift Ethnomusicology over de muzikale bewerking van het epos. Ruilabonnementen De conservator G.G. Trimpe Burger-Mekking bericht als volgt: Het ruilverkeer verloopt naar wens. Elke maand komt er een redelijk aantal publi caties binnen, dat na documentatie en het voorzien van het eigendomsmerk van het KZGW aan de Zeeuwse Bibliotheek wordt overgedragen. De samenwerking met de bibliotheek is uitstekend. In het tijdschrift Zeeland is ook dit jaar in elke aflevering een kleine selectie van de ontvangen publicaties vermeld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 217