Auteurs 221 Dr. Jeanine Dekker (1965) studeerde sociologie en promoveerde in 1996 op een studie naar de geschiedenis van de coöperatieve zuivelindustrie in het zuiden van Nederland. Daarna was zij als auteur en/of eindredacteur betrokken bij meerdere projecten op het terrein van de Zeeuwse geschiedenis, waaronder die met betrekking tot de geschiedenis van het Van de Perrehuis in Middelburg (2000), de Zeeuwse streekdrachten (2005) en de Middelburgse Abdij (2006). Zij is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar was zij tussen 2006 en 2009 postdoc-onderzoeker voor het NWO-project De balans tussen stad en platteland. Haar studie over de politieke verhoudingen op het Zeeuwse platteland (1750-1850), die zij in het kader van dit project schreef, verschijnt begin 2011. Dr. Lo van Driel (1944) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en promoveerde in de taalwetenschap. Als taalkundige was hij verbonden aan een lerarenopleiding Nederlands. Hij publiceerde op het gebied van de geschiedenis van het Neder lands, over schoolmeesters en taalkundigen in de negentiende eeuw en over plaats en familienamen. In 2003 verschenen zijn biografie van Van Dale en de novelle De kwestie-Jobse. In 2004 publiceerde hij een boekje over het Zeeuws. Hij schreef columns voor de PZC, waarvan een keuze verscheen in De broek van Brahms (2007). In september 2010 verscheen Met de rug naar de zeetien opstellen over West-Zeeuws-Vlaanderen in de negentiende eeuw. Prof.dr. Sjoerd Faber (1944) was tot eind 2009 hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek ligt vooral op het terrein van de geschiedenis van de rechtspraak. In het bijzonder verschenen publicaties over mis daad en straf in Amsterdam en in Nederland in de achttiende en de negentiende eeuw, en samen met Gretha Donker over de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog. Johan de Koning (1962) studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam en het Berlage Instituut in Amsterdam. Na enkele internationale stages en werk bij Zeeuwse bureaus richtte hij in 1990 samen met Don Monfils het Laboratorium voor Architektuur op, dat hij vanaf 2006 alleen leidt. Naast zijn ontwerpende werk doet hij ook (historisch) onderzoek naar de relatie ontwerp en praktijk en doceert hij aan zowel Nederlandse als buitenlandse architectuuroplei dingen. Dr. Huib J. Zuidervaart (1951) is werkzaam als wetenschapshistoricus bij het Huy- gens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Den Haag. Eerder was hij werkzaam in uiteenlopende functies in het onderwijs, de museumwereld en de wetenschap. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van wetenschappelijke instituties en wetenschappelijke instrumenten tijdens de Neder landse Republiek.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 223