In 2009 was het honderdvijftig jaar geleden dat Florentinus Marinus Wibaut in Vlissingen werd geboren. Ter gelegenheid van deze honderdvijftigste geboortedag wijdde het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in samenwer king met de Gemeente Middelburg en de Zeeuwse Bibliotheek, op 26 novem ber 2009 een studiemiddag aan de Zeeuwse activiteiten van Wibaut. Die middag spraken dr. Jeanine Dekker over Wibaut als kapitalist, dr. Jan Zwemer over de politieke activiteiten van Wibaut in Middelburg en Johan de Koning over Wibaut als volkshuisvester. Jan Zwemer en Johan de Koning hebben hun lezingen bewerkt tot artikelen, die in dit jaarboek zijn opgenomen. Daaraan vooraf gaat een inlei dend artikel van Jeanine Dekker, waarin zij Wibaut plaatst als een Middelburgse kosmopoliet.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 35