Besluit POLITIEK KRACHTENVELD 55 Over Wibauts gevoelens ten opzichte van zijn stads- en standgenoten zijn we door dit verhaal eigenlijk niet veel nieuwe elementen op het spoor gekomen. In elk geval wordt het feit dat men elkaar over en weer kende nog eens geïllustreerd. Maar interessanter is dat er ook van de kant van een deel van de liberalen nog lang, ten minste vijf jaar na Wibauts toetreden tot de SDAP, affiniteit ten opzichte van hem bestond. Om welk deel van liberaal Middelburg ging het dan wel? Wanneer we naar de leeftijden kijken van degenen die Wibaut kandidaat wilden stellen voor de raad, dan komen we uit bij leeftijdgenoten: Wibaut was van 1859, Baans van 1861, Boasson van 1862 en Hioolen nog jonger, van 1870. In 1901 waren de eersten rond de veertig, de laatste net dertig. Jonkies in die tijd voor politieke kringen, zeker onder liberalen. Hun maatschappelijke positie was relatief bescheiden: een kuiper, een joodse groothandelaar in textiel en een aankomend notaris. Tegen de conservatievere liberalen in Middelburg konden zij niet op, maar het verschil in sterkte tussen de twee stromingen was maar klein althans bij de politiek actieve liberalen die de kiezersvergaderingen bezochten. Middelburg had dus wel een zekere voedingsbodem voor vooruitstrevendheid, alleen was het voor de SDAP een kwestie van helemaal vanaf nul beginnen. In de gemeenteraad zaten elf liberalen, vier ARP'ers en twee CHU'ers. Maar ook deze confessionele groepen waren niet uitsluitend gekant tegen het arbeidersbelang. Ten minste een kwart van de SDAP-stemmers in het arbeidersdistrict van de stad, Dis trict Drie, was afkomstig van kiezers die bij de herstemming in 1899 ARP stem den. Uiteraard is een voedingsbodem nog niet hetzelfde als een milieu waarin je je thuis- voelt. In zijn memoires schreef Wibaut dan ook dat hij zijn schoonvader gelijk moest geven, toen die zei dat het werk in de Middelburgse raad niet erg belangrijk zou zijn. Wibaut was in de stad natuurlijk ook al actief buiten de raad om in het verenigingsleven - zijn vrouw Mathilde was dat nog meer dan hijzelf - en in de volkshuisvesting. Hij verdiepte zich ook pas in de gemeentepolitiek toen hij in 1905, dus al in Amsterdam, ja zei op het verzoek van P.L. Tak om redacteur te worden van het SDAP-blad De Gemeente. Wibauts vertrek naar Amsterdam was bedoeld om dichter bij het centrum van de socialistische beweging te zitten en vermoedelijk was die aantrekkingskracht zo groot dat Wibaut ook als hij in 1901 wel raadslid was geworden, die stap had gemaakt. Middelburgers beseffen vermoedelijk ook niet wat voor sterke positie hun stadgenoot op dat moment al in de SDAP bekleedde. Maar een verkiezing van Wibaut in 1901 had wel een boeiende drie jaar durende raadsperiode opgeleverd, lijkt me. Daar stond de persoonlijkheid van deze socialist en arbeidersvriend borg voor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 57