Medewerkers Johan Everaers (1949) schrijft verhalen en artikelen; hij publiceerde over ornithologische onderwerpen in o.a. Stema en De Levende Natuur. Everaers is voorts actief in het mail-artnetwerk onder het pseudo niem Ever Arts. Publiceert ook op dit terrein, o.a. in Ballustrada. Jan J.B. Kuipers (Zaamslag, 1953) schrijft essays, verhalen en artike len; publiceerde boeken over historische onderwerpen en zelandica, kinderboeken en een SF-bundel. Recente titels: Bannenfluister, hemel- glas (1995), De Zak in vogelvlucht (1995; met J. Bruijns), Een ster om op te sturen (1995; met D. Roos en J. de Quelery), Mooi Walcheren (1996; met R.J. Swiers), Zeeuwen te Water (1996). Redacteur van Nehalennia en Ballustrada. Won tweemaal de King Kong Award (een SF-prijs); een aantal verhalen verscheen in vertaling. Paul van Leeuwenkamp (1955) publiceerde poëzie in literaire tijd schriften en verzamelbundels, o.a. Appel, Begane Grond en Schrijvers in de Lift. Zijn eigen tot dusver verschenen bundels zijn Brede Gebaren (1992) en Als een huis (1996). Verder schrijft Van Leeuwenkamp vooral fantastische en SF-verhalen, waarvan een aantal verscheen in de jaarbundels Ganymedes (Bruna) en Ragnarok (Babel SF). C. Maas is journalist; als dichter debuteerde hij in Ballustrada. Theo Raats (1947) schrijft korte verhalen met een licht - soms hevig - absurde inslag, vaak ook met autobiografische en Zeeuwse elemen ten. Hij is redacteur van Ballustrada. Jan van Riemsdijk schrijft proza, o.a. in briefvorm. A. Rouke schrijft poëzie. André van der Veeke (Rotterdam, 1947) is dichter, columnist van Ballustrada en bij gelegenheid prozaïst. Hij is redacteur van Ballu strada en de Slibreeks. In 1992 verscheen in deze reeks ook zijn eigen bundel Het sacrament van de sneeuw. Eerder publiceerde Van der Veeke een aantal herdenkingsgedichten onder de titel Spaanse aarde onder glazuur. Overig werk van hem verscheen in verschillende lite raire tijdschriften en in het Zeeuws Tijdschrift. 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 42