Bij de omslag De omslag is samengesteld door Ko de Jonge naar aanleiding van het signaal 'ART IS A DOG'. 'ART IS A DOG' is een project van Peter Bastiaanssen, dat ten doel heeft een groot platform te creëren waarop alle culturele instellingen over de hele wereld met elkaar worden verbonden. Het is ontstaan uit de de volgende gedachte. Het gehele fenomeen van communicatie wordt met de dag boeien der. Nog nooit in de geschiedenis van de mens is er zo'n enorme stroom van signalen gestort als nu. Het ziet er naar uit dat deze stort vloed alleen maar zal toenemen. De enorme kwantiteit aan signalen dwingt ons om een selectie te maken. De vraag dringt zich hierbij op hoe er door wie geselecteerd wordt en wat de gevolgen hiervan zijn. In dit kader vraagt Bastiaanssen International Rescue zich af wat nog de impact kan zijn van het versturen van een onafhankelijk bericht, en of het überhaupt wel zin heeft om zo'n vrij, onafhankelijk signaal te versturen. Want bereikt een verzonden (onafhankelijk) signaal nog wel een ontvanger, en zo ja, in hoeverre staat het dan bloot aan bewuste of onbewuste manipulatie? De ongeïnteresseerde massa 'zapt' onbewust alle signalen naar het niveau van verveeldheid en eenheidsworst. De 'intelligentsia' selec teert bewust de informatie op bruikbaarheid en kleurt de signalen om zo haar doel te bereiken. Om te onderzoeken of bovenstaande gedachten slechts zwartgallige komplot-theorieën zijn zonder enige bodem, of het puntje van een nog duistere ijsberg, heeft Bastiaanssen International Rescue het project 'ART IS A DOG' ontwikkeld. In het project 'ART IS A DOG' staat het verzenden van een onafhan kelijk signaal naar de kunstwereld centraal. Er wordt gepretendeerd dat er binnen de kunstwereld geen 'zappende massa' bestaat. Toch zijn er verschillende niveaus in de kunstwereld die vijandig tegen over elkaar lijken te staan. De niveaus onderscheiden zich door de verschillende hoeveelheid verzamelde macht en status. De strijd gaat over wie mag bepalen wat de 'kwaliteit' is van een 'kunst-signaal', ofwel de maat waarmee het onmeetbare gemeten wordt. Hoe ontvangt men in de kunstwereld een onafhankelijk 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 5