San Marco Jan J.B. Kuipers Het kadaver van Diederiks draak slinkt onder het gewicht van de duizenden wie het water tot de lippen staat. Exterieur van spiegels en kralen, ingewand hol van lire-automaten met de juiste uitleg in courante talen: u opgetuigd met roofgoed wacht de finale; ik voorzie onflatteus verzakken, een schamel doven van uw lampen - en verbluft gestamel dat Byzantium zijn gram nog haalde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 16