Medewerkers Johan Everaers (1949) schrijft verhalen en artikelen; hij publiceerde over ornithologische onderwerpen in o.a. Sterna en De Levende Na tuur. Everaers is voorts actief in het mail-artnetwerk onder het pseu doniem Ever Arts. Publiceert ook op dit terrein, o.a. in Ballustrada. Rouke van der Hoek schrijft poëzie. In het vorige nummer publiceer de hij onder de naam A. Rouke. Kees Klok is historicus. Hij schrijft proza en poëzie. Jan J.B. Kuipers (Zaamslag, 1953) schrijft vooral essays, verhalen en artikelen; publiceerde boeken over historische onderwerpen en zelandica, kinderboeken en een SF-bundel. Recente titels: Bantien- fluister, liemelglas (1995), De Zak in vogelvlucht (1995; met J. Bruijns), Een ster om op te sturen (1995; met D. Roos en J. de Quelery), Mooi Walcheren (1996; met R.J. Swiers), Zeeuwen te Water (1996). Redacteur van Nehalennia en Ballustrada. Marco Kunst publiceerde o.a. in Dietsche Warande. Paul van Leeuwenkamp (1955) publiceerde poëzie in literaire tijd schriften en verzamelbundels, o.a. Appel, Begane Grond en Schrijvers in de Lift. Zijn eigen tot dusver verschenen bundels zijn Brede Gebaren (1992) en Als een huis (1996). Verder schrijft Van Leeuwenkamp voor al fantastische en SF-verhalen, waarvan een aantal verscheen in de jaarbundels Gatiymedes (Bruna) en Ragnarok (Babel SF). Theo Raats (1947) schrijft korte verhalen met een licht - soms hevig - absurde inslag, vaak ook met autobiografische en Zeeuwse elemen ten. Hij is redacteur van Ballustrada. André van der Veeke (Rotterdam, 1947) is dichter, columnist van Bal lustrada en bij gelegenheid prozaïst. Hij is redacteur van Ballustrada en de Slibreeks. In 1992 verscheen in deze reeks ook zijn eigen bundel Het sacrament van de sneeuw. Eerder publiceerde Van der Veeke een aantal herdenkingsgedichten onder de titel Spaanse aarde onder glazuur. Overig werk van hem verscheen in verschillende literaire tijd schriften en in het Zeeuws Tijdschrift. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 38