Voorwoord Even voor alle duidelijkheid. Het laatste nummer van dit jaar is eigenlijk het eerste nummer van het volgende jaar. Dus is het eerste nummer van het volgend jaar ei genlijk het laatste nummer van dit jaar. Het verschil is een dag, een uur, een minuut. Eigenlijk een seconde. Les extremes se touchent. De waarheid is dat de redactie het in haar hoofd heeft gehaald om een nummer geheel te wijden aan de dichter/schilder Hans Verha gen. Toen Hans hier lucht van kreeg stuurde hij van Gend en Loos op ons af met zoveel informatie en fotomateriaal dat wij tot ver na kerst bedolven liggen onder de pakken papier. Daarom moet u het nog een keer doen met een 'gewoon' nummer. In het voorjaar ko men we met Hans, hopelijk met bijdragen van Wim de Bie, Jan Mul der, J.P. Franssens, Adriaan Morriën, Hans Sleutelaar, William Rot huizen, Ingrid Harms en anderen. Zo zit dat dus. De redactie wenst u ondertussen een kerst zoals u die altijd had gewild en een nieuwjaar waarin de goeden nog lang en gelukkig leven en de slechten de kan ker krijgen. R. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 3