Medewerkers Johan Everaers (1949) schrijft verhalen en artikelen; hij publiceerde over ornithologische onderwerpen in o.a. Stema en De Levende Natuur. Everaers is verder actief in het mail-artnetwerk onder het pseudoniem Ever Arts. Hij publiceert ook op dit terrein, o.a. in Ballustrada. Johanna Kruit (Zoutelande 1940) schreef meer poëzie voor volwasse nen en kinderen dan u kunt lezen. Behalve poëzie publiceert zij kin derboeken. Debuteerde in 1976 met de bundel Achter een glimlach; daarna volgde een aanzienlijk aantal andere bundels, onder andere De weg van het water (Slibreeks). Poëzie voor kinderen werd gebun deld in onder meer Kun je zien wat je voelt? en Dag Lisa zwaait het zon netje. JanJ.B. Kuipers (Zaamslag 1953) publiceerde essays, verhalen, artike len en boeken over historische onderwerpen en zelandica, kinder boeken en een SF-bundel. Won SF-prijzen: King Kong Award (1983, 1987) en Millennium Award (1997). Recente titels: Mooi Walcheren (1996; met R.J. Swiers), Zeeuwen te Water (1996), Zilt en zoet (1997), Elk moment de dageraad (Slibreeks; ter perse). Redacteur van Nehalen- nia en Ballustrada. Paul van Leeuwenkamp (1955) publiceerde poëzie in tijdschriften en verzamelbundels, o.a. Appel, Begane Grond en Schrijvers in de Lift. Zijn eigen tot dusver verschenen bundels zijn Brede Gebaren (1992) en Als een huis (1996). Van Leeuwenkamp schrijft ook fantastische verha len, waarvan een aantal verscheen in de jaarbundels Ganymedes (Bru- na) en Ragnarok (Babel SF). Kenmerkend in dit werk is veelal de ex trapolatie vanuit alledaagse Hollandse omstandigheden. Pieter Schoonheim is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Hij publiceerde onder meer in Ballustrada en over bibliotheekzaken in Bibliotheekblad. Jozef Tahitu (1955) is welzijnswerker, zanger en (toon)dichter. Hij schrijft zowel in het Nederlands als het Moluks-Maleis, en put voor zijn poëzie uit de Molukse traditie. Tahitu werkte recentelijk mee aan het boek Saudara bij de expositie 'Saudara, portretten en 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1997 | | pagina 42