sprake was geweest van ook maar enige homosexualiteit, terwijl Bies je in een nachtmerrieachtig verhaal vertelt van twee zeelieden die de jonge duvelstoejager die hij toen nog was met duidelijke sodomi- tische bedoelingen te na probeerden te komen. Hij ontsnapte, maar het waren 'ineens niet meer die vriendelijke mannen van eerst!' Een jonge Noorse collega van hem ontsnapte niet aan de attenties van de zeelieden, maar nam het nogal luchtig op. In een bioskoop vertelde hij dat je 'het maar het beste kon zien als een zware thermometer die in je werd gestoken'. Ik geloof dat hij een van de bruinwerkers een keer erg boos maakte door, met diarrhee, tijdens een sessie alles in een keer te laten lopen. Wat nu is uw mening bestaat zoiets? P.S. Ik heb zelfs nog één brief van u, een passage waarmee ik het vol komen oneens ben. U schreef dat 'de enige werkelijk vernuftige en heil zame uitvinding is de hangmat'. Nou, de columniste Marjan Berk, wier schaterende kop u wel eens in het Utrechts Nieuwsblad zal hebben aangetroffen, schrijft in haar verzamelbundeltje 'Niet meer bang voor spinnen!' hoe ze na een uurtje in zo'n ding te hebben geslapen, ver schrikkelijke last van haar rugwervels had. En dat terwijl ze zich zo graag presenteert als vitale oma. Geachte Heer Noordewier, Zeer verguld met Uw aandacht, maar aangezien ik zelfs voor mijn beste vrienden er geen brieven uitpers die meer ruimte beslaan dan een halve aangezichtskaart valt een zinnig antwoord mij in dit geval zwaar. U vergist zich: ik ben geen literair kanon, schrijf slechts boe ken van informatieve aard. Bij de opsomming, waarbij Biesheuvel en De Hartog zouden ont breken, had U even Uw hersens er niet bij: zeker B. heeft nooit als passagier gevaren, en daar ging het om in 'Vleugels van de brug'. (M.C. Escher moet aan de rij worden toegevoegd, en B. Aafjes). Natuurlijk komt sodomie aan boord voor, meesttijds geforceerd, en tegenwoordig, i.v.m. de korte reizen (machines) aanzienlijk minder 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 10