tTyJtA) j/t y/orf*sldtJt. YrafciïeJirc^u^tn.. O/CtsnocC ê>i r/usi4jLscsit VjuïnfójJe.'/oid" *^*S ^jcn-lt^zcoh 3_. M Öi&uülux Zpi rforfxnci- J« cd/ty.x dluyuc/ijJjitLl&iSl.- Uc /(ulttr/'JuJ^s)- Ïp3- (Spaanse verbastering van Vlissingen), in zijn tijd een vermaard man die het tot admiraal en bey van Algiers bracht. Geen geringe presta tie. Dank voor het gedicht van C. Fox Smith. Killick is, volgens Kremp's Companion to Ships and the Seaeen anker, d.w.z. een grote steen aan een eind touw, voorheen gebruikt door kleine vaartuigen; thans niet meer in gebruik dan alleen in de zeemanstaal zoals wij zeggen 'we gooien de spijker ervoor'. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 13