Ballustrada, waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael Jaargang 17, nummer 3/4 Redactie André van der Veeke, M.C.S. Raats, Jan J.B. Kuipers, Cees Maas Redactieadres A.J. van der Veeke Oranjestraat 24a, 4532 BS Terneuzen, Tel. (0115) 696760 www.ballustrada.nl e-mail: ballustrada@zeelandnet.nl Vaste medewerkers Ko de Jonge, Paul van Leeuwenkamp, Wouter Noordewier, Lou Vleugelhof Medewerkers Emma Burns, George ter Horst, Ko de Jonge, Jan J.B. Kuipers, Paul van Leeuwenkamp, Ramon de Nennie, Wouter Noordewier, Theo Raats, Pieter Schoonheim, Thom Schrijer, Mieke Tillema, André van der Veeke, Arne Zuidhoek Omslag Ko de Jonge Los nummer 7,00 Abonnement 16,00 (vier nummers, inclusief porto) Bankrekening Amrobank Terneuzen, rek.nr. 49.92.02.864 Gironummer 17.42.121 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht Met dank aan de provincie Zeeland en onze adverteerders Stichting Zeeuws Licht, Middelburg, 2003 Ballustrada jaargang 1 7, nr. 3/4 ISSN 0921-0148 TiP ^MMSE BIBLIQJ-l BEW. EX. ■^POELBU^.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 1