'Ik was het meester,' klonk het achter me. Serge keek me met een overdreven deemoedig gezicht aan. 'Jij was het niet, maar toch om half vier even blijven. Het was iemand uit die hoek. Daar bij de deur.' De kinderen in de hoek die ik aanwees ontkenden luidruchtig met verontwaardigde gezichten. 'Ik zoek het na schooltijd wel uit.' Omdat ik geen zin had om mijn verhaal te vervolgen schakelde ik over op de tekst in het leerlingenboek. Een leerling las hardop en struikelde bijna over elk woord van meer dan twee lettergrepen. Nog 50 minuten. Hierna liet ik ze zonder verdere uitleg de vragen uit hun werkschrift maken. Dit leidde onmiddellijk tot opgestoken vingers. 'Vingers weg,' sprak ik resoluut. 'Alle antwoorden kun je in de tekst vinden.' 'Maar ik snap de vraag niet.' 'Alle vragen zijn te snappen. Kom je er echt niet uit, sla dan de vraag over en probeer het op het laatst nog eens. Straks bespreek ik de vragen.' Er werd geklopt. Onmiddellijk ging de deur open en de stagiaires stapten binnen met een dienblad. 'Thee of koffie, meester?' vroeg Zwarte Bril hard. 'Wij doen het vandaag want Anja is ziek.' 'Koffie graag, en doe er maar een pizza bij!' Ze keek me niet begrijpend aan, maar ze vertrokken zonder com mentaar. Op dat moment zag ik dat een jongen in de hoek bij de deur een briefje opstak. Kinderen in zijn buurt lachten en probeer den de aandacht te trekken van hun klasgenoten. Ik liet mijn koffie in de steek en slenterde zo ontspannen mogelijk in zijn richting. Vanuit een ooghoek hield ik hem in de gaten. Hij was nog steeds druk in de weer met het briefje. Toen ik de achterste rij bereikte, sprong ik plotseling op hem toe en griste het blaadje uit zijn handen. Er stond Fuck you onder een opgestoken middelvinger. 'Kom maar mee,' zei ik. 'Wat, wat is er, ik doe niks.' 'Dat is het hem juist, je doet niks, kom maar mee, ik weet wel een oplossing.' Uiterst traag kwam hij overeind. Wat had ik hem graag een trap onder zijn reet verkocht, vooral omdat hij zo'n belachelijke broek aan had met een paar dozijn hoofd-, zij- en onderzakken. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 21