Thorn Schrijer Gezien Gezien hoe tegen de muur van het bruidshuis de fietsen bleven staan, hoe de mannen hun hand onder het zadel legden en hardop enkele woorden herhaalden, verschraalde vloeken leken het wel, zodat de in het rond sprekende vrouwen een stap achteruit deden. Hoe de bruid in de deuropening verscheen in de verwarde windsels van haar bezwangering en hoe de mannen opstapten en langdurig begonnen weg te fietsen. 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 43