South Carolina Flag Hetzelfde haar. En daar ging het om, in het conflict tussen Noord en Zuid en eigenlijk in elk conflict waar koestering van de Bodem en de Traditie in het geding zijn. Hetzelfde haar kan uitgelegd worden in raciale, economische en culturele zin; feit blijft dat mensen met het zelfde haar in het Zuiden nooit je slaaf konden wezen. Maar dat mensen in het Noorden, die wél hetzelfde haar hadden, zich daar mee bemoeiden was een inbreuk op de soevereiniteit der afzonder lijke staten die bij de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 was overeengekomen. Het Zuiden stond dus in zijn recht, het Noorden was een vreemde, agressie plegende mogendheid en daarom kon na het einde van de Burgeroorlog Timrods 'fallen cause' een haast bovenaardse glans krij gen, verwijzend naar een nabij verleden dat razendsnel veranderde in een arcadisch utopia. 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 49