Medewerkers Emma Burns dateert van omstreeks 1980, woont in Middelburg en won ooit de eerste prijs van de Kunstbende Zeeland. George ter Horst (Amersfoort 1944) is beeldend kunstenaar. Publi ceerde in verschillende Nederlandse en Belgische tijdschriften, o.a. Appel, Letters en Ambrozijn. Ook verscheen werk van hem in diverse poëziebloemlezingen. Ter Horst publiceerde eerder proza en poëzie in Ballustrada. Ko de Jonge (1945) is betrokken bij talrijke activiteiten op het gebied van de beeldende kunst, van tekeningen tot objecten en installaties. Veel werk vindt plaats in de wereld van mail-art, waarbinnen hij regelmatig initiatieven neemt voor nieuwe projecten. Recente wer ken waren te zien in de tentoonstelling "deEnergieVandeStad" in de Watertoren te Oost Souburg. Het project "MOVING DETAILS" werd getoond in de expositieruimte CAESUUR te Middelburg. De Jonge ontwerpt sinds jaren de omslagen van Ballustrada. Jan J.B. Kuipers (Zaamslag 1953) is schrijver, columnist en essayist. Hij publiceerde meer dan 30 boeken en honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie, letteren, SF, thrillers en jeugd literatuur. Prijzen: King Kong Award (1983, 1987), Millennium Award (1997). Essays, verhalen en poëzie o.a. in Hollands Maandblad, Opti ma, Spiegel Historiael, De Tweede Ronde, sommige verhalen in buiten landse bloemlezingen als An der Grenze (1989). Kuipers is voorts actief als recensent en co-auteur van geschiedenismethoden. Titels in 2003: Die Stadts Nyeuwe Schuere (met o.a. Peter Sijnke), Kieperten en de toverwolk, Zeemanskunst. Meer informatie: www.people.zeelandnet.nl/jjbkuipers Paul van Leeuwenkamp (1955) publiceerde verhalen, gedichten en essays in verschillende tijdschriften en verzamelbundels als het recent verschenen Dorp en Natuur (2002), In de verste verte (2002) en Honderd Dichters 7. Hij publiceerde de gedichtenbundels Brede Gebaren (1992) en Als een Huis (1996). Van Leeuwenkamp schrijft ook literatuurrecensies en korte essays over SF, fantasy en informa tietechnologie in het tijdschrift Leesidee van VLABIN-VBC. Tevens treedt hij op als dichter. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 4