Luchtschuw Deze kat sterft liefst luchtschuw onder een kast, in een uithoek van de zolder, in afwezigheid van verzorgers en familie. Wij willen bijstaan, stramme pootjes gladstrijken, bezwerend prevelen: Je maakte het wel vaker zo bont, kom op, kop op, ouwe. Maar zo aanhalig als ze was, zo eigenzinnig. Zij hecht aan ontbreken van ritueel. Ze was heel gewoon, hield van spinnen, vliegen, sprong altijd mis naar pesterige kraaien. Geen Hemelse Dame. Een Cyperse met ouderwetse accessoires, strepen en streken, een ordinaire kopjesgeefster. Geen spuitje, geen aaien. Wij stoppen haar met respect in de zo vaak door haar omgewoelde tuinaarde. 55

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 55