Ramon de Nennie (1958) is beeldend kunstenaar, vormgever en illu strator. Na de pabo in Den Haag en de kunstacademie in Tilburg werkte hij voor Steunpunt Kunstzinnige Vorming en kunsteducatie Vlissingen, maakte kinderboeken en werkte voor de krant. 'PZC - illustraties - apple - la linea - MAS', deelt hij voorts over zichzelf mee. Zijn vrije beeldende werk bestaat vooral uit computergrafiek, schilderijen, objecten, illustraties en 3 kinderen. Wouter Noordewier is vertaler van onder andere Spaanse literatuur en auteur. Zijn werk verscheen in tal van literaire tijdschriften en andere publicaties. Tevens voerde Noordewier correspondentie met honderden auteurs; hij is - hoewel lang woonachtig in Spanje - waarschijnlijk de productiefste briefschrijver des vaderlands. Noor dewier is vaste medewerker van Ballustrada. Theo Raats ('s-Gravezande 1947) schrijft korte verhalen met een licht - soms hevig - absurde inslag, vaak met autobiografische en Zeeuwse elementen; voorts poëzie. Raats is redacteur van Ballustrada en is in Nederlandse literaire kringen geducht om het lospeuteren van bij dragen voor bundels als Zeeuws Licht (1992) en Licht Zeeuws (1996). Ook bij het naderen van Zeeuws Dicht (2002) sloeg menigeen de schrik om het hart. Raats' gedicht 'Domburg' maakt deel uit van een film op basis van Zeeuwse gedichten. Pieter Schoonheim (1940) is classicus en was tot voor kort als weten schappelijk medewerker en vakreferent verbonden aan de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Hij publiceerde onder meer in Ballustrada, Zeeuws Tijdschrift, NRC, Trouw en over bibliotheekzaken in Biblio theekblad. Schoonheim, jarenlang kopschuw door het liberale ge zwets van generatiegenoten op gymnasium en uni, begon eerst laat verhalen en opstellen te publiceren en reist tegenwoordig rond in het sprekerscircuit. Sinds kort is hij gevestigd in Leiden. Thom Schrijer publiceerde gedichten in Nederlandse en Vlaamse lite raire tijdschriften, in verzamelbundels en op het internet. Hij won prijzen als de VU-podium Poëzieprijs 2000 en de Parmeno Poëzie prijs. In 2000 verscheen zijn door Saskia Eggink geïllustreerde en vormgegeven bundel Lege Schommels, najaar 2001 zijn tweede bun del Uitvergroot. Schrijer organiseert ook poëzie-evenementen. Dit na jaar geeft hij poëzieworkshops voor de Zeeuwse Volksuniversiteit. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 5