"Ook op hoger niveau werd er enigszins spottend over de ziener gesproken. Hoewel men bij sommige spotters een lichte angst in hun stem kon waarnemen. Maar het uit te voeren werk was zo gigantisch dat het, eenmaal in beweging gezet, niet meer was te stoppen." En dus werd vanuit de achterkamertjes en met behulp van de media na Sven ook Maaskant de mond gesnoerd, de toen gangbare werkwijze van de bestuurders, de regenten, hetgeen dankzij een andere 'ziener', Pim Fortuyn, inmiddels wel voor iedereen duidelijk is geworden. Maaskant móest zijn boodschap wel verstoppen in een roman, een vorm waarvoor de bestuurders hun schouders konden ophalen, zoals zij bij de rapporten van Johan van Veen al eerder deden. Ten slotte zullen er nog enkele slimmerds zijn die de boodschap van Sven als onzin willen afdoen op grond van het concrete tijdstip van de voorspelling, namelijk dat de totale Ramp zich zal voltrekken op 26 januari 1991. Die denkwijze is eigen aan de gemakzuchtige kleine geest, die elk detail te baat neemt om de grote lijn te negeren. Hen moeten we maar met hun hoofd in het laatste zandstrand laten staan, want een dergelijke kortzichtigheid lijkt mij ongeneeslijk. Als er Iets bekend is over het zien van de toekomst, dan is het immers wel dat precieze datering ondoenlijk is. Het enige wat in dit opzicht geconcludeerd kan worden, is dat de totale Ramp op een andere da tum zal plaatsvinden, misschien in 2112 of 2332. Eén ding is echter duidelijk: de totale Ramp zal komen. De feiten van jaarlijks buiten hun oevers tredende rivieren, steeds grotere hoeveelheden neerslag en mondiaal stijgende temperaturen spreken voor zich. 63

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 63