Kleine correspondentie Wouter Noordewier Arne Zuidhoek Ame Zuidhoek is schrijver en tekenaar. Zijn hartstocht zijn de Wereld zeeën, die hij onvervaard bevaart. Over de ander, Wouter Noordewier, leze u in de medewerkersrubriek elders in dit nummer. Beste mijnheer Noordewier, Uw vertaling 'Nachten van Tremecén', alsof ik er zelf bij zat. Lang geleden zat ik menige nacht met m'n kloten op het zand te wachten, te wachten, te wachten, tot de volle maan over de bergrand pikte. Zelfs de honden hielden dan hun kop, iedereen was stil. Pfoei, Allah is dan inderdaad groot. Een mens kan het best alleen reizen, zeker een dichter. Geachte Heer Wouter Noordewier, Ja, eigenlijk moet u weten dat je, als de toekomst er pijnlijk anoniem uit ziet, altijd nog als jongen een grote bek kan opentrekken en om aandacht vragen in de kunst. Techniek of zo is thans van minder belang: Jan Cremer stelt als schilder niks voor, maar door er een prijskaart van 1.000.000,- aan te hangen, heeft-ie 't toch redelijk ver geschopt. Van origine ben ik dus een technisch zeer vaardig tekenaar - iedereen vindt het mooi, maar aanschaffen ho maar. Uw vraag over mijn opleiding: prof. of dr.? Niks. Ik ben straalverliefd geweest op een verkering uit de 70-er jaren en die is nu prof. M'n enige contact met de wetenschap. Wel altijd boeken gelezen, ook als ik de taal niet begreep. Mijn voornaamste interesse betreft de scheepvaart. Alle rijkdom in Nederland danken we aan de vaderlandse en a-sociale daden over zee. Dus ben ik vooral geïnteresseerd in piraterij, want: handel, roof en oorlog zijn één. Dat leverde, behalve vroeger in de Donald Duck, geen stuiver op, dus wijd ik m'n verdere leven aan het in kaart bren gen van de enkele jaren op koopvaardijschepen. Wonderwel leveren die boeken aandacht en pecunia op. Vorig jaar twee boeken, dit jaar twee, volgend jaar twee. Ik schrijf me wezenloos en krijg zo een 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2003 | | pagina 8