zijn jongste bundel Een olifant met geheugenverlies. Jehanne Hulsman, schrijfster (co lumns, journalistiek, non-fictie) kwam eind 2005 de gelederen van de Dordtse Dichters versterken. Zij gaf een verzamelboekje uit van eer der gepubliceerde columns Dordt Dichterbij en schreef een boek over letselschade vanuit ervaringsper spectief, Alles goed?!? Naast het dichten en schrijven houdt zij zich bezig met de uitvoerende en com- ponerende/tekstdichtende kanten van lichte muziek. Kees Klok (Dordrecht 1951) is dich ter, vertaler en historicus. Recent publiceerde hij een selectie uit de poëzie van Moniza Alvi {Het land aan mijn schouder, Wagner Van Santen, 2003), een bloemlezing van Cypriotische literatuur (samen met Stella Timonidou) onder de titel Wij wonen in een taal (Kruispunt, 2004), een geschiedenis van Cyprus Afro- dite en Europa, Dioskouri 2005) en een bundel gedichten {In dit laag land, Wagner Van Santen, 2005). Poëzie en proza van hem versche nen ook in een aantal bloemlezin gen, waaronder Alzheimer Hotel (Zeeuws Licht, 2004), Zielslocker (Zielslocker, 2005), Laaglandse ver halen (ADZ, 2006) en 25 jaar Neder landstalige poëzie, 1980-2005, in 666 en een stuk of wat andere gedichten (BnM, 2006). Manuel Kneepkens Heerlen, 1942). Studeerde rechten criminologie in Leiden. Sinds 1971 woonachtig te Rotterdam. Aldaar o.a. werkzaam geweest als docent oorlogs- en vre- desrecht aan de Erasmus-univer siteit en als fractievoorzitter van de Stadspartij in de gemeenteraad van Rotterdam. Dichtbundels: o.a. Tuin van Eetlust, Oorlogsprins, Landschap met vakantie, Zuiderlinks, Het Dolfij nenkostuum. Proza: In het rijk van de demonen, Luchtschepen <5r Schandalen. Laatste dichtbundel: De Lustgouver- neur (De Contrabas, BnM-uitgevers Nijmegen, 2006). Marieke van Leeuwen (1950) studeer de aan de Studio Herman Teirlinck (Hoger Instituut voor Dramatische Kunst) in Antwerpen. Werkte als freelance actrice bij theatergezel schappen (o.a. Globe, Ro-theater, Art Pro) en voor televisie/film in België en Nederland. Maakte als regisseur en schrijver enkele grote theaterproducties op locatie. Regis seerde o.a. bij het Ro-theater {Iep!). Heeft een eigen stichting Zielslocker, die kleinschalige theatervoorstel lingen en poëziemiddagen/avonden organiseert. Zij is lid van het Plat form Dordtse Theatermakers en be hoort eveneens tot de Dordtse Dich ters en Stichting Perspektief (lette ren Dordrecht). Schrijft drama en poëzie en publiceert gedichten in verzamelbundels en in De Tweede Ronde. Twee bundels zijn van haar verschenen: Hete Thee en Liefde, Wraak en Andere Zaken. Zie ook: www.mariekevanleeuwen.org Joris Lenstra is vader, dichter, ver taler, recensent, essayist, etc. In Rot terdam organiseert hij het Poëzie Podium 'Ongehoord!' in de centrale bibliotheek. Op Meander verschij nen zijn recensies en essays over po ëzie. Hij heeft Whitmans klassieker Song of Myself naar het Nederlands vertaald. Daarover schreef Cees van der Pluym: Zijn vertaling is een tekst getrouwe benadering met veel gevoel voor het ritme van het origineel en voor de klankrijkdom van het Nederlands. Een goede introductie op Whitmans lang niet altijd gemakkelijke poëzie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 102