Peter M. van der Linden debuteerde in 2005 bij uitgeverij Vassallucci met de bundel Ich bin ein star baby. Twee gedichten hieruit verschenen in de bloemlezing 25 jaar Neder landstalige Poëzie 1980-2005 in 666 en een stuk of wat gedichten. Voorjaar 2008 zal zijn tweede bundel Zendag verschijnen. Stella Timonidou studeerde af in de Engelse en Griekse taal en letterkun de aan de Aristotelesuniversiteit van haar geboorteplaats Thessaloniki, waar heeft zij gewerkt als docente Engels. Sinds 1995 woont zij in Nederland. Zij houdt zich bezig met dichten en vertalen. Gedichten van haar verschenen in diverse Neder landse en Vlaamse tijdschriften. Zij publiceerde vertalingen van ver schillende Nederlandse dichters in Griekenland. In 2004 stelde zij met Kees Klok een bloemlezing van Cy priotische literatuur samen onder de titel Wij wonen in een taal. (Kruis punt, Brugge). Haar vertaling van het boek Afrodite en Europa werd gepubliceerd bij University Studio Press (Thessaloniki, 2005). Rien Vroegindeweij (Middelharnis 1944) publiceerde proza en poëzie in diverse literaire tijdschriften en in boekvorm. Daarnaast is hij werk zaam als publicist en columnist voor een aantal Rotterdamse perio dieken. Hij was een van de oprich ters van de poëziewinkel W. Pieterse in poëzie, (mede)oprichter en redac teur van de tijdschriften Hard Wer ken en Rotterdams Mooi. In 1972 publiceerde hij zijn eerste dicht bundel, najaar 2006 verscheen zijn negende: Gemengde berichten. Voor zijn gehele oeuvre werd hem on langs de Anna Blamanprijs 2007 toegekend.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 103