DE RIVIERGOD EN DE AUTOBAND De juiste verkeerde verbanden (5) - Maar waarom maken we ons eigenlijk zo druk om het morele gewicht, of het gebrek daaraan, van de leugen? Omdat sinds de Dageraad van de westerse beschaving in het pre- of proto- klassieke Griekenland het 'waarheidsgebod' geldt: volgens J. Goudsblom 'een onmaatschappelijke opdracht, die aanzet tot twijfel aan alle gevestigde groepswaarheden'. Deze schurende, kwellende waarheidsdrang teistert ons al sinds de neergang van de Mythe en haar half buiten het reguliere tijdsverloop vallen de schemereeuw, toen symbool en werkelijkheid nog samen vielen; toen de riviergod, het beeld van de riviergod en de rivier nog één waren, en je alleen iets hoefde te begraven om het werkelijk in de onderwereld te bezorgen. 'Waarom dan de vlucht uit die verlokkende droomtijd?' 'Koehandel. Het is altijd weer de koehandel.' Inderdaad: handelscontacten brachten de confrontatie tussen lokale mythologieën. Het openscheuren van het wereldbeeld bracht de kritische rede op gang, het vergelijkend onderzoek

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 15