Niets dan een iets Ook bovenstaande notities dreigen zich alweer aaneen te rijgen tot een betoog, dat o zo respectabele korset ter insnoering van de tall tale. Maar we weten allang dat de Leugen wortelt in de waarneming zelf, in de vertaling en omwerking van de visuele en andere prikkels in de hersenen; alsook in het denken en in de conceptie van ons ik, dat een constructie van anonieme denkprocessen is (maar eigenlijk geloven we van dat laatste niks, we zijn toch niet gek?). De Leugen is de basisvoorwaarde van de waarneming; om 'iets' gewaar te worden moet je toe staan dat het zijn carnavalsmutsje opzet, zijn vermomming - tegenhanger van de onzichtbaar makende Tarnkappe uit de sage. Maar laat je niet door de maskers verblinden en let op de messen in de gordel van het iets! Het iets heeft het namelijk vaak op jou, zijn waarnemer, zijn kenner, voorzien en zal je uiteindelijk de dampen aan- en de das omdoen, want ook jij bent niets dan een iets. "Duidelijk is in elk geval," zegt André Klukhuhn, "dat de ge schiedenis van het veinzen, misleiden en bedriegen parallel loopt aan de geschiedenis van het (zelfbewustzijn." Afgelopen voorjaar woonde ik een studiemiddag bij aan een keurig wetenschappelijk instituut te Leiden. Natuurlijk deed de beamer het niet. Geen plaatjes! Wat nu? Het aanwezige alfavolk kwetterde er op los als mussen op een kruimelfeest, maar red ding bracht pas een te hulp geroepen technische man: een bedaarde figuur met een leesbrilletje half op zijn neus en een blauw T-shirt waarop in grote witte letters het bekende citaat van Sartre stond gedrukt: DE HEL, DAT ZIJN DE ANDEREN. Nu pas begreep ik dat alleen de glans van het juiste ogenblik nodig is om de meest boude, subjectiefste bewering te laten samenvallen met de onmiddellijke evidentie van de Waarheid.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 17