VOORWOORD a> In deze uitgave van Ballustrada opnieuw een aflevering van de reeks Laaglandse Poëzie. De Dordtse dichter Kees Klok neemt de W lezer mee naar Rotterdam en Dordrecht. Daar verzamelde hij zijn favoriete dichters en dichteressen*. Of zijn inspanningen ook een bepaalde poëtische noemer hebben opgeleverd - wel licht de spreekwoordelijke regionale nuchterheid - moet de lezer uitmaken. CC Bijzonder aan dit nummer is de introductie van de nog redelijk verse stroming slipstream: literatuur uit het grensgebied van 'realisme' en 'irrealisme'. Dit prozathema (samenstelling Jan Kuipers) bevat zowel fictionele bijdragen als non-fictie. Marcel Orie schreef een inleiding. Slipstreamcitaten helpen u nog ver der het narratieve bos in. Meer op zichzelf staat het proza van Dick O. Schultz. Hij debu teert in Ballustrada met 'Het Cinerama Syndroom', een Rotter dams verhaal over groots verlies en het behoud van minimale controle. Verder zijn al onze vaste rubrieken vaster dan ooit. Dat geldt ook voor het inmiddels legendarische mailart-project Haaks op, onder redactie van Ko de Jonge. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat dichteres Stella Timonidou, medewerker aan deze afleve ring van Laaglandse Poëzie, ernstig ziek is opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen haar kracht en beterschap toe.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 2