zichtig water. Omgewoelde aarde. Regens van stof en zand. Precies in het hart van de grensstrook, waar we de prikkeldraad afrasteringen van de twee kampen nog net kunnen zien, vin den we het beste van twee werelden. Op zijn best is slipstream avontuurlijk en diepgravend, kleurrijk en inzichtelijk, vermakelijk en leerzaam. Natuurlijk levert het slipstream-pad niet uitsluitend superieure romans en verhalen op. Natuurlijk niet. Maar er zit iets eclectisch en pragmatisch in deze aanpak, dat zeer de moeite waard lijkt. Een kruisbestui ving die wonderbaarlijke groeisels voort kan brengen. Wanneer we een strijd met woorden gaan leveren, laten we dan vechten met open vizier en daarbij alle beschikbare middelen gebrui ken. Met fictie betreden we het terrein van het verzinsel, van de fabricatie, van de leugen. Is het dan niet beperkend om juist in die fictie de werkelijkheid te willen weergeven, het liefst via objectieve waarneming? Er zijn zoveel andere kleuren op het palet van de schrijver (overdrijving, absurdisme, surrealisme). Fictie kan hooguit realistisch overkomen op een lezer. (Kosinsky moest zich verdedigen omdat The Painted Bird niet autobiogra fisch genoeg was.) Waarom zou een verhaal over pratende houten poppen per de finitie niet-realistisch moeten zijn? Ik ben een volwassen vent en zolang ik mijn medicatie blijf innemen weet ik dat pratende houten poppen iets uit sprookjes of de goochelarij zijn. Maar een protagonist, of ie nu uit vlees of hout beschreven wordt, bestaat tenslotte slechts uit woorden op papier en het voorstel lingsvermogen van de lezer. Ik geloof dat er meer over de een zaamheid van een jongetje te zeggen valt, als je zijn belevings wereld kleurt met sprookjes, verzinsels en schaduwmonsters. Waarom deze uitgesponnen redenering? Omdat ik geloof dat we de banden met de werkelijkheid kunnen behouden - mis schien zelfs versterken - juist als de fantastiek onze verhalen binnenkruipt. Als ik zo vrij mag zijn om tot slot een zestal interessante slip- streamers te noemen. Ten eerste twee auteurs uit Amerika die

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 30