Joan en de stormachtige wind die de tent deed schudden, ant woordde William Boyd onverstoorbaar op de vragen, die voor al in het teken stonden van Restless, zijn pas verschenen boek. Ik nam me voor het te gaan lezen. Een voornemen dat eigenlijk voornamelijk werd ingegeven door hetgeen Boyd vertelde over zijn manier van werken. Hij sprak over de intensieve voorbe reidingen waarbij hij zich veel moeite zei te getroosten om ook bij de beschrijving van de kleinste details misverstanden door foutjes te voorkomen. Het deed me denken aan de precisie waarmee Yourcenar te werk te ging. Mijn gedachten dwaalden af. Ik zag weer het album voor me dat ik doorbladerde in 'Petite Plaisance', haar woonhuis in Northeast Harbor op Mount Desert Island. Tien tallen afbeeldingen van Antinoüs die ze had verzameld, bestu deerd en gebruikt voor Mémoires d'Hadrien. Er heerste nu stilte in het zaaltje. Na een kleine pauze zette Joan een nieuw nummer in en Boyd was inmiddels na allerlei details over zijn jeugd in Afrika ook aan de oostkust van Amerika beland. Hij vertelde met lichte stemverheffing en een glimlach rond de lippen over één van zijn andere werken: Nat Tate. Dat boekje met de ondertitel An American artist 1928-1960 zou nog wel verkrijgbaar zijn. Beeldend kunstenaar Nat Tate woonde en werkte in New York. De verklaring voor de glimlach ligt in het feit dat Boyd meer dan eens op vernissages in de Big Apple zeer in kunst geïnteresseerde dames van museumclubjes had horen beweren dat ze Nat Tate hadden gekend of zelfs persoonlijk ontmoet. Ze spraken doorgaans met waardering over de schil derijen van Tate. Maar Nat Tate was slechts een door Boyd in het leven geroepen fictieve beroemdheid. 's Maandags op het werk sprak ik met collega talendocent over mijn ervaringen tijdens Crossing Border. Hij zou wel kans zien dat boekje over Nat Tate voor mij boven water te krijgen. Binnen een week bood hij het me cadeau aan. Een schitterende uitgave met foto's van personen uit het verhaal en afbeeldin gen van kunstwerken van Tate. In ruil schonk ik hem de Laag landse verhalen. rri ro Boyd vertelde dat hij Tate had laten verdrinken in de wateren rond New York. Spek naar mijn bek natuurlijk, gezien mijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 33