werd gezongen, had hij gevoeld hoe de pseudo-voodoospreuk een reusachtige kracht opriep die hem bij de nek greep, uit de kussens tilde, en hardhandig naar het andere eind van de kamer smeet. Op zijn knieën op het vloerkleed liggend was hij daar weer bij zijn positieven gekomen. Hij had geen flauw idee gehad hoe lang hij daar al lag of waar hij was geweest. De erva ring had Harvey danig geschokt, maar even later had hij die alweer van zich afgeschud. LSD laat weinig ruimte voor bezin- ning. De twee trippers waren uiteindelijk weer naar buiten gegaan. Na een onverklaarbaar lange tocht waren ze in een volkscafé beland dat op een steenworp afstand van joe's woning lag. Het café had een slechte reputatie en werd voornamelijk bezocht door bewoners van de arme blanke wijken van Stackton. Ruig volk dat de teugels in het weekend flink liet vieren. De twee waren door het verlichte uithangbord van het café naar binnen gelokt maar hadden er niets te zoeken. Met hun lange haar, af wijkende kleding en vreemde gedrag hadden ze zelfs de nodige agressie opgewekt. Harvey draaide zijn hoofd naar de plaats waar het café zich had bevonden. Het bestond al lang niet meer, wist hij. Het was opgedoekt in de tijd dat hij nog in Stackton woonde. Zich veel herinneren van wat er in het café was gebeurd, deed hij niet. Hij wist alleen dat zijn vriend en hij snel weer buiten hadden gestaan en in het gezelschap van twee oudere vrouwen in de richting van Lincoln Square waren ge lopen. De ene vrouw was beduidend mooier dan de andere, herinnerde hij zich. De mooiste had echter weinig interesse getoond in de twee freaks en wilde alleen zo snel mogelijk naar huis. De andere daarentegen, een ziekelijk ogende vrouw van zo'n vijfendertig jaar met holle ogen en ingevallen wangen, had Harvey de hele weg geplaagd met zijn lange haar en strakke spijkerbroek. "Ben je een jongen of een meisje?" had ze keer op keer gevraagd. Harvey was uiteindelijk wijdbeens voor haar gaan staan en had haar op die manier uitgenodigd een en ander zelf na te gaan, wat ze prompt dan ook had gedaan. Harvey had gevoeld hoe haar hand zich om zijn ballen sloot. Hij was als verlamd blijven staan. Elektrische schokken waren in hoog tempo langs zijn ruggengraat omhoog geschoten terwijl haar grijnzende doodshoofd hem indringend aan was blijven kijken. Haar greep had eeuwig geduurd. Toen ze ein-

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 41