mopperd, geen enkele toenadering was er geweest in het zicht van de dood. Zijn vader was zelfs op zijn sterfbed blijven ontkennen dat.kèkèkè kèkèkè. Vanaf een van de graven had plotseling een levensgrote aardewerken zilvermeeuw hem aan gestaard. Nog voordat Harvey het grafschrift had gelezen, wist hij dat hij op het gebeente van zijn vader was gestuit. 'Hier rust Gilbert Edward Pledge', luidde de tekst inderdaad, gevolgd door zijn geboorte- en overlijdensdatum. Harvey had de naam en data enkele malen binnensmonds herhaald, alsof hij zich er telkens van wilde vergewissen dat het om zijn vader ging en niet om een naamgenoot van de in Stackton ruim vertegenwoordigde familie Pledge. Maar er kon geen twijfel over bestaan. Hij had gevonden wat hij zocht. In alle rust had hij daarna het graf in zich opgenomen. Zowel het beeldje van een meeuw als het gedicht dat boven de naam was gegraveerd, getuigde van zijn vaders wens om als visser herinnerd te worden. De dichtregels spraken van een leven gewijd aan varen en van vertrouwen in God. Harvey had bij het lezen ervan schamper zijn schouders opgehaald: zijn vader was inderdaad van jongs af aan visser geweest maar zijn levenswandel was niet bepaald godvruchtig geweest. Verre van dat. Het graf had Harvey weinig gedaan. Voor hem was zijn vader al veel langer dood dan op de graf steen stond vermeld. Het had geen zin de zaken anders voor te stellen dan ze waren. Vluchtig, met tegenzin bijna, had hij daarna afscheid genomen. Daarmee was alles op zijn plaats. Aan de relatie met zijn vader was definitief een eind gekomen. Toen hij op het punt stond naar de auto terug te lopen, had hij gezien dat er onder de zilvermeeuw een vel papier lag dat op zijn plaats werd gehouden door het gewicht van het beeldje. Harvey had zich gebukt, de meeuw een stukje opgetild, en het A4-tje er vanonder gepakt. Op het papier had hij echter niet meer kunnen ontdekken dan wat kinderlijk gekrabbel, een on begrijpelijke mededeling of voorstelling in kleurpotlood. Onder de waakzame blik van de meeuw had hij die enigszins verward weer teruggelegd. Nadat hij de trip van die ochtend de revue had laten passeren en opnieuw voelde dat, emotioneel gezien, alles nu op zijn plaats was, deed Harvey zijn raam dicht, klikte zijn veiligheids-

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 43