SLIPSTREAM IN CITATEN Er wordt vaak geschreven dat ik slipstream-fictie schrijf. Ik pro beer te vermijden gecatalogiseerd te worden, maar slipstream is misschien een handige aanduiding. Het is de literatuur van het vreemde, maar niet noodzakelijk met betrekking tot onderwer pen. Slipstream gaat over een houding, of een andere manier om het bekende, het alledaagse te ondervragen. Christopher Priest De gorzen en de veldleeuwerik zijn sterk gespecialiseerde soorten. Door het beheer af te stemmen op deze 'moeilijke' soorten wor den automatisch ook soorten die minder strenge eisen stellen be voordeeld. In dit project worden ze slipstreamsoorten genoemd. Ook een paar belangrijke roofvogels behoren tot deze groep. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Instead, this is a kind of writing which simply makes you feel very strange; the way that living in the late twentieth century makes you feel, if you are a person of a certain sensibility. We could call this kind of fiction Novels of Postmodern Sensibility, but that looks pretty bad on a category rack, and requires an acronym besides; so for the sake of convenience and argument, we will call these books 'slipstream'. re Bruce Sterling v to Zo had [Paul] Snoek, in de slipstream van het neodadaïsme, .2" ook de groteske literatuur ontdekt, zoals we duidelijk merken in enkele teksten in De heilige gedichten. Niet alleen aandacht voor het dadaïsme stuurde hem, ook een belangstelling voor paraproza en -poëzie die in dezelfde sfeer moeten worden ge- plaatst. Als redacteur van Gard Sivik, sinds de oprichting in het najaar van 1955, had Snoek intensief contact met onder ande-

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 70